Õpimotivatsiooni toetav ning silmaringi avardav kunstilaager Pallases

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas toimub sügisvaheajal kaks tasuta maalilaagrit, mis on suunatud I ja II põhikooliastme õpilastele. 

Laagri kohad on täitunud!

Kõrgem Kunstikool Pallas viib läbi põhikooli I (1. – 3. klass) ja II (4. – 6. klass) astme õpilastele suunatud koolinoorte huviharidusliku laagri “Õpimotivatsiooni toetav ning silmaringi avardav kunstilaager Pallases”. 

Maalilaager toimub Pallase maaliosakonna ruumides sügisesel koolivaheajal, kahel järjestikusel oktoobrikuu nädalavahetusel, 23. – 24. ja 30. – 31. oktoobril. Laagri juhendaja on Pallase vilistlane ja Võru Kunstikooli õpetaja Triin Kristerson.  

Kunstilaagri fookuses on õpimotivatsiooni ja vaimse tervise toetamine läbi kunstiliste ja käeliste tegevuste. Laagri eesmärk on aktiviseerida ja ergutada fantaasiat, mõtlemist ning tundmusi ning läbi mitmekesiste ja rahuldustpakkuvate kunstiliste tegevuste suurendada vaimset heaolu, loovust ning tõsta enesekindlust.  

Tegevused 

Maalimine lõuendile ja paberile. Katsetamine erinevate materjalide ja tehnikatega. Taaskasutusena riiete tuunimine ja maalimine kangavärvidega. Looduslikest vahendidest kompositsiooni valmistamine. Ehtekunst ning erinevad grupitööd. Ekskursioon Pallase skulptuuri- ja maaliosakonnas. 

Põhikooli I astme ajakava: 

Laager toimub neljal päeval: 23., 24., 30. ja 31. oktoober kell 10.00 – 14.00.  

Loometegevuste vahele jääb suupiste paus. 

Grupi suurus: 10 õpilast. 

Põhikooli II astme ajakava: 

Laager toimub neljal päeval: 23., 24., 30. ja 31. oktoober kell 15.00 – 19.00. 

Loometegevuste vahele jääb suupiste paus. 

Grupi suurus: 10 õpilast. 

  

Registreerimine 

Registreerimisel saata: 

  • Lapse ees- ja perekonnanimi 
  • Lapse isikukood 
  • Vanus ja täpsustus, kas I või II põhikooli aste 
  • Info allergiate kohta 
  • Lapsevanema nimi ja kontakttelefon  

Kiri saata salme.kulmar@pallasart.ee  

Laste isikuandmeid (nimi, isikukood) kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile esitatavas laagri aruandluses. Laagris osalemine on tasuta ning materjalid ja suupisted on laagri poolt.

COVID-19 info: 

Õpihuvi laagris osalemise raames on võimalik lastel testida testimispunktis tasuta. Testi tegemine on soovituslik, see ei ole kohustus, aga on hea võimalus kaitsta ennast ja teisi ning aidata kaasa laagri ohutule toimumisele. Testi tegemiseks tuleb igaühel ise broneerida aeg helistades avaliku testimise kõnekeskuse numbril 646 4848 (E–R 8–18, L–P 10–16). Sobiva testimiskoha saab leida siit https://koroonatestimine.ee/testimispunktid/. 

Lapsed saavad testimispunktis valida, kas soovivad proovi anda ninaneelust või kurguloputusvedelikust. Vastused saabuvad orienteeruvalt 24-48 tunni jooksul [digilugu.ee]digilugu.ee keskkonda ja [testi.me]testi.me rakendusse. 

Proov tuleks anda mitte rohkem kui 72 tundi enne laagri algust. Palume arvestada, et aja broneerimisel võivad olla järjekorrad. Kuna laager algab laupäeval, on soovitatav helistada aja panemiseks teisipäeval, aeg proovi andmiseks panna neljapäevaks ja vastuse saab reedel, mille alusel laupäeval saab turvaliselt laagrisse minna. 

Küsimuste korral saate pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi infoliini poole 5690 0535 ja 5690 0340 või kirjutada info@hm.ee 

  

Laagri korraldamist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Lisainfo:  

Salme Kulmar, täienduskoolituste juht: salme.kulmar@pallasart.ee, +372 56 166 394