ARENDUS­­OSAKOND


Kõrgema Kunstikooli Pallas arendusosakonna eesmärk on kooli eriala­osakondade ja tudengite suurem lõimimine ettevõtlus­keskkonnaga. Arendusosakond aitab kaasa sektorite­vahelisele koostööle ja algatab uusi projekte. Osakonna koostöö­partneriteks on ettevõtjad, ülikoolid, avaliku sektori organisatsioonid ning arendus­organisatsioonid nii Eestist kui väljastpoolt.

MEIE TEENUSED

Innovatsiooni ning tootearendusprojektid
(otseselt õppekavadega seotud projektid)

Koostööprojektide algatamine, koordineerimine, juhtimine

Koostöösuhete arendamine ettevõtetega praktika- ja töövõimaluste loomise eesmärgil

Arendustegevusega seotud konkursside läbiviimine, vahendamine