ETTE­VÕTLUS- JA ARENDUS­­KESKUS


Kõrgema Kunstikooli Pallas ettevõtlus- ja arenduskeskuse (EAK) eesmärk on kooli eriala­osakondade ja tudengite suurem lõimimine ettevõtlus­keskkonnaga. EAK aitab kaasa sektorite­vahelisele koostööle ja algatab uusi projekte. EAK koostöö­partnerid on ettevõtjad, ülikoolid, avaliku sektori organisatsioonid ning arendus­organisatsioonid nii Eestist kui väljastpoolt.

MEIE TEENUSED

Innovatsiooni ning tootearendusprojektid
(otseselt õppekavadega seotud projektid)

Koostööprojektide algatamine, koordineerimine, juhtimine

Koostöösuhete arendamine ettevõtetega praktika- ja töövõimaluste loomise eesmärgil

Arendustegevusega seotud konkursside läbiviimine, vahendamine