<     KÕRGKOOLIST

 

AJALUGU

Tartu on Eesti rahvusliku professionaalse kunstihariduse sünnipaik. 1919. aastal asutas kunstiühing Pallas eraõppeasutusena kunstikooli, mis alustas õppetööd 1. oktoobril.


Pallase kunstikooli esimeseks juhatajaks sai Konrad Mägi. 1924. aastal muutus kunstikool kõrgemat kunstiharidust andvaks õppeasutuseks nimetusega Kõrgem Kunstikool Pallas. 1940. aastal alanud okupatsioonide ja sõja perioodil reorganiseeriti ja ümbernimetati Pallase kooli korduvalt ja mitmel korral õppetegevus ajutiselt katkes. Peale sõda tegutses kool esialgu Tartu Riikliku Kunstiinstituudi nime all, siis 1954. aastani ENSV Riikliku Kunstiinstituudi Tartu osakonnana. Kooli reorganiseerimiste käigus kujunenud ja 1951. aastast Tartu Kujutava Kunsti Kooli nime all tegutsenud õppeasutusest sai 1960. aastal sai Tartu Kunstikool. 2000. aastal avati Tartus taas kõrgemat kunstiharidust pakkuv kool Tartu Kõrgem Kunstikool. Alates 1. augustist 2018 kannab kool taas nime Kõrgem Kunstikool Pallas.

PALLAS LÄBI AEGADE


Erinevatel perioodidel on kool eksisteerinud vaheldumisi keskastme- ja kõrgema kunstikoolina järgmiselt:

 

1919-1924 Kunstiühingu Pallas Kunstikool
1924-1940 Kõrgem Kunstikool Pallas
1940-1941 Konrad Mägi nimeline Riigi Kõrgem Kunstikool
1941-1942 Kõrgem Kunstikool Pallas
1942-1943 Tartu Kõrgemad Kujutava Kunsti Kursused
1943-1944 Kõrgem Kunstikool Pallas
1944 Konrad Mägi nimeline Riigi Kõrgem Kunstikool
1944-1951 ENSV Tartu Riiklik Kunstiinstituut
1951-1955 ENSV Riikliku Kunstiinstituudi Tartu osakond
1951-1960 Tartu Kujutava Kunsti Kool
1960-… Tartu Kunstikool
2000-2018 Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK)
2018-… Kõrgem Kunstikool Pallas