KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS REKTORI JUHISED ERIOLUKORRAS TEGUTSEMISEKS

Vabariigi Valitsus kuulutas Eestis 12. märtsil 2020 välja eriolukorra seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

JUHISED ERIOLUKORRAS TEGUTSEMISEKS

Kõrgkooli liikmeskonnal on kohustus jälgida Terviseameti poolt avalikustatud juhiseid seoses viiruse COVID-19 levikuga.

Kõrgkooli töötaja ja õppur on kohustatud viirusesse COVID-19 nakatumisest informeerima kõrgkooli.

ÕPPEHOONED

Õppehooned suleti laupäeval 14.03.2020 kl 16.

Laupäeval, 14.03.2020 kl 16 suleti ajutiselt töötajate ja üliõpilaste uksekaardid.

Õppehooned on 24/7 valve all alates sulgemisest 14.03.2020 kl 16. Hooned jäävad suletuks ja valve alla kuni olukorra lahenemiseni või suunisteni valitsuse poolt.

TÖÖKORRALDUS

Töötajad on suunatud kaugtööle.

Õppestruktuuri töötajad korraldavad õppetöö distantsõppe vormis, kasutades võimalikke asendusi, muudatusi ja loovust.

Ei korralda avalikke üritusi ja kogunemisi ei koolis ega ka muudes kohtades.

Töökoosolekud viiakse läbi e-lahendusi kasutades.

ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE

Õppetöö toimub distantsõppena. Kontaktõpe ei ole lubatud ka väljaspool kooli.

Kogu plaaniline õppetöö tuleb korraldada ilma viivitusteta.

Külalisõppejõud saavad juhised erialaosakonna juhilt, kuidas distantsilt õppe tööd läbi viia.

LÕPUTÖÖD

Lähtume oma tegevustes kehtivast ajakavast, kuid oleme valmis selleks, et peame muutma nõudeid tänavustele lõputöödele.

TEAVITUSKANALID

Ametlik teavituskanal on Pallase e-post.

Kõigil üliõpilastel ja töötajatel on kohustus regulaarselt lugeda kooli e-kirju.

GALERII NOORUS

Galerii Noorus on suletud kuni olukorra lahenemiseni või suunisteni valitsuse poolt.

Eriolukorra ajal uusi näitusi ei avata.

TAL-nõukogu vaatab eriolukorra lõppedes galerii näitusteplaani üle.

LÄHETUSED, ERASÕIDUD, VÄLISKÜLALISED

Kõik töölähetused on tühistatud ja mitte ühtegi uut ei menetleta.

Erasõitudel välismaale tuleb lähtuda riiklikest regulatsioonidest ja Terviseameti soovitustest.

Kõikidest välisreisidest informeerida kuupäevaliselt rektorit enne reisi toimumist.

Kõik väliskülaliste visiidid Pallasesse tühistatakse, peatatud on väliskülaliste kutsumine.

Võimalikud haigestumised, võimalikud kontaktid haigestunutega – informeerida rektorit.

RAAMATUKOGU

Pallase raamatukogust on võimalik raamatuid tellida ESTER-i kataloogi andmete alusel, saates e-kirja raamatukogu juhatajale edith.hermann@pallasart.ee. Komplekteeritakse soovitud kirjandus ja lepitakse raamatukogu juhatajaga kokku selle kättesaamise viis.

NÕUSTAMINE

Esmane nõustaja üliõpilastele on osakonnajuhataja, töötajatele vahetu juht.

Tervislikku olukorda puudutava nõustamise saamiseks võib pöörduda oma perearsti poole, kes saab suunata edasi vastava teenuseosutaja juurde või helistada perearsti nõuandeliinil 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).

Psühholoogiline nõustamine: Pallas teeb koostööd psühholoogiga, infot selle kohta saab õppeosakonnast või erialaosakonna juhatajalt.