Kõrgema Kunstikooli Pallas mööbliosakonna tudengid aitasid ehitada Tartu Ronimisministeeriumi

MTÜ Mäehaigus algatusel valmib Tartus Tehase 21 tööstushoonesse bouldering  ehk rahnuronimise keskus – Ronimisministeerium Tartu, millel erineva keerukusega ronimisseina on kokku üle 340 m2. Projekti eeskujuks on Tallinnas juba populaarseks osutunud Ronimisministeerium. Äramärkimist väärib ka, et sellest aastast on bouldering arvatud Tokyo olümpiamängude üheks spordialaks.

Kõrgema Kunstikooli Pallas mööbliosakonna III kursuse tudengitel on õppeaine “Ühiskondlik projekt”, mille raames tehtigi koostööd Tartusse laienenud Ronimisministeeriumiga. Pallase õppejõu Kristjan Bachmani juhtimisel aitasid tudengid Ronimisministeeriumi sisustada köögimööbliga ja toetasid muu vabatahtliku tegevusega.

Tudengite õppeaine lähteülesanne oli puhkenurga köögi kujundamine, selle valmistamine ja paigaldamine. Suhtlus reaalse kliendiga, ruumispetsiifika arvestamine ning ideest teostuseni lahenduse pakkumine on hea väljakutse ja kogemuste saamise võimalus ning tudengite panus kursuse peale on tänaseks üle 400 tunni õppetööd. Kristjan Bachman peab Ronimisministeeriumiga tehtud koostööd väga heaks projektiks tudengite ettevalmistamiseks iseseisvaks erialatööks.

Fotode autor Kristen Jüriväli.