Kõrgem Kunstikool Pallas läks üle distantsõppele / Pallas University of Applied Sciences will conduct distance learning

ENG below!!!
Pallas jättis alates tänasest (13.03.2020) ära auditoorse õppetöö ning suunas töötajad kaugtööle. Samuti on laupäevast (14.03.2020) suletud Pallase galerii Noorus.
 
Lähtudes Eesti Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, on Kõrgema Kunstikooli Pallas õppehooned perioodil 14.03-01.05.2020 suletud ja õppetöö korraldatud distantsõppe vormis.
Ei toimu auditoorset õpet, samuti jäävad ära kõik avalikud ja koolisisesed üritused. Töötajate eesseisvad välislähetused on tühistatud ja väliskülaliste kutsumine on peatatud.
Perioodi lõplik kestus sõltub üldisest olukorrast ja Vabariigi valitsuse otsusest.
 
Operatiivset infot hakkame jagama Pallase veebiaadressil pallasart.ee.
Joonistuse autor: Kristel Sergo
 
 

Pallas University of Applied Sciences will conduct distance learning

 
Since today (13. March 2020) Pallas University of Applied Sciences has seized all contact learning classes and directed its personnel to distance work. Pallas’s gallery Noorus is also closed since tomorrow (14. March 2020).
 
The government of Republic of Estonia has declared an emergency situation in regard to the pandemic spread of the corona virus, and based on this information the buildings of Pallas will be closed from 14. March until 1. May 2020, all learning will be conducted from the distance.
There will be no contact learning, all public and internal events are cancelled. All international travel of the personnel is cancelled and invitation of any international guests has seized.
The final duration of this period depends on the general situation and decisions of the government.
Operative information will be shared on our web site pallasart.ee.
The drawing’s author is Kristel Sergo