Jätkusuutliku näituse koostamise kursus

Novembris algab Kõrgemas Kunstikoolis Pallas jätkusuutliku näituse ülesehitusele keskenduv kursus „Säästlik ja säästev näitus“. Kursust viivad läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas professor Kurmo Konsa ja Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor Madis Liplap.
 

Kursus „Säästlik ja säästev näitus“ käsitleb ühelt poolt säästlikkuse ideede rakendamist praktilise näituse koostamisel ja teisalt annab ka laiema ülevaate sellest, kuidas toimivad jätkusuutlikud ja vähekulukad muuseumid. Kursuse raames koostatakse Tartu Linnamuuseumi 19. sajandi linnakodaniku muuseumis näitus peeglitest. Selleks, et tutvustada laiemale avalikkusel säästlikke võtteid näituste koostamisel, kaasneb näitusega vastav juhendmaterjal.  

Kursuse raames toimuvad loengud veebikeskkonas Teams. Praktiline töö leiab aset kontaktõppes Tartu linnakodaniku muuseumis ning Tartu linnamuuseumi kogudes. Kursus lõpeb näituse ülespanekuga ja näituse avamisega peeglitest. 
 
Toimumisaeg: 11. ja 18. november, 2. detsember, 6, 12, 13 ja 20. jaanuar.
Asukoht: Veebikeskkond Teams, Tartu linnakodaniku muuseum, Tartu linnamuuseumi kogud
Maht: 24 akadeemilist tundi
Hind: 210 €
Ajakava ja registreerimine siin.
Täpsem info: täienduskoolituste juht Salme Kulmar, salme.kulmar@pallasart.ee