17. novembril toimub Eesti Konservaatorite Ühingu VII teadusseminar “Digimaailma asjad”

Juba homme olete oodatud osa võtma Eesti Konservaatorite Ühingu VII teadusseminarist “Digimaailma asjad”, mis toimub 17. novembril Taltech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Tallinnas.

Olles inspireeritud Digikultuuri aastast arutleme selle üle, mis on digitaalne kultuuripärand, miks me kultuuripärandit digitaliseerime ja kui kaugel me sellega täna oleme ning kuidas me saame seda igapäevaelus rakendada.

Seminari on võimalik jälgida ka otseülekandena veebikeskonnas ja Eesti Konservaatorite Ühingu Facebook´i lehel.

Seminaril osalemine on TASUTA.

Kristjan Bachmani (Eesti Konservaatorite Ühingu juhatuse esimees, Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud), kes juhatab seminari ka sisse on omalt poolt lisanud, et mitmed seminari ettekanded pakuksid kindlasti huvi ka neile, kes muidu restaureerimise-konserveerimisega ei tegele. Tänapäevases digitaliseerinud maailmas peavad ka disainerid mõtlema oma tööde säilitamisele ja arhiveerimisele.

 

Kava

 • 10.00-10.05 Tervitussõnad
  Kristjan Bachman (Eesti Konservaatorite Ühingu juhatuse esimees, Kõrgema Kunstikooli Pallas õppejõud)
 • 10.05-10.20 Kuidas kõlab pärand digimaailmas.
  Kurmo Konsa (PhD, Tartu Ülikooli arhiivinduse dotsent, Kõrgema Kunstikooli Pallas professor).
 • 10.20-10.50 Merekultuuripärandi digiteerimine Muinsuskaitseametis.
  Krista Karro (Muinsuskaitseameti allveearheoloogia nõunik).
 • 10.50-11.20 (Taas)leiutades ratast? Digipööre pärandi dokumenteerimisel.
  Andres Uueni (Archeovision asutaja ja juhatuse liige, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna doktorant ja nooremteadur).

11.20-11.35 Paus

 • 11.35-12.05 MuISiga laboris.
  Kadri Nigulas (Muinsuskaitseameti muuseumide infosüsteemi arendusjuht).
 • 12.05-12.35 Tehisintellektid muuseumis.
  Janika Turu (Muinsuskaitseameti kunstipärandi nõunik; Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna doktorant).
 • 12.35-13.05 Ajapaik – 9 aastat pildipärandi digitalguid, mis tehtud, kuhu edasi.
  Vahur Puik (MTÜ Eesti Fotopärand).

13.05-14.05 Lõuna

 • 14.05-14.35 Digisäilitamise ABC.
  Koit Saarevet (Rahvusarhiivi digitaalarhiivi projektijuht).
 • 14.35-15.05 Riigi infosüsteemide andmetest ja digitaliseerimise keskkonnajalajäljest.
  Hendrik Hundt (Keskkonnaministeeriumi andmehalduse nõunik).

15.05-15.20 Paus

 • 15.20-15.55 Paneeldiskussioon: Kus läheb digivõimaluste optimaalne piir? Kellele, mille jaoks ja kui palju?
  Osalejad:
  Hilkka Hiiop (PhD, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor)
  Vahur Puik (MTÜ Eesti Fotopärand) Viljar Vissel (SA Virumaa Muuseumid juhataja)
  Tulvi Turo (Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanuti köitekonservaator)
  Modereerib: Mirjam Rääbis
 • 16.55-16.00 Päeva kokkuvõte ja tänusõnad