ERMi väljaandes ilmus Pallase professori Kurmo Konsa artikkel

Eesti Rahva Muuseumi kaasaegse museoloogia artiklikogumikus ilmus Kõrgema Kunstikooli Pallas professori Kurmo Konsa ja Kaie Jeeseri artikkel „Muuseumid ja pärand: inimesekeskse pärandihalduse poole“.

Artiklikogumik „Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“ koondab artikleid muuseumi- ja pärandiuuringute valdkonnast. Küsimused muuseumide rollist ja kommunikatsioonist rahvusvahelises plaanis ning üleskutsed suurendada muuseumide ühiskondlikku vastutust on selles kogumikus kõrvuti uurimustega Eesti muuseumide igapäevatööst ja tulevikuplaanidest.

Kogumiku artiklid käsitlevad kolme alateemat:
– Auditooriumid. Kuidas muuseumiprofessionaalid kujutavad ette muuseumiauditooriume ja kuidas muudab külastajate ning auditooriumide uurimist digitaalse muuseumikihi ja lisandumine?
– Sisu. Kuidas saavad kokku dokumentaalne, fiktsionaalne ja visuaalantropoloogiline lähenemine originaalsete filmieksponaatide loomisel Eesti Rahva Muuseumi püsinäitusele „Kohtumised“? Mida tuleb silmas pidada käsitledes ERMi etnograafilisi kogusid uurimisallikana, mis asub erialaste, ent ajas muutuvate teoreetiliste arusaamade kontekstis – seda nii üksikeseme kui ka muuseumikogu kui terviku tasandil?
– Muuseumipraktikad. Milliseid küsimusi tõstetakse esile, rääkides muuseumide arendamisest ning muuseumide rollist ühiskonnas? Milles võiks seisneda muuseumiaktivism „probleemidest vaevatud maailmas, kus probleemide nimekiri kasvab iga päevaga“ (Janes ja Sandell)? Kas muuseumid, kes pidevalt uuendavad ja põhjendavad oma toimimisviise, aitavad kaasa majanduslikust kihistumisest põhjustatud kollapsile? Või vastupidi, kas neil on võimalik sellele vastu seista, aidates luua ohjeldamatut tarbimist kritiseerivat kultuurilist raamistikku, toetades inimõigusi ja aidates kaasa mõelda, kuidas kliimamuutuste taustal edasi elada ja toimida?

„Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“ on nüüdsest veebipublikatsioonina ilmuva Eesti Rahva Muuseumi aastaraamatu laiendatud trükiversioon, kus ilmuvad lisaks eelretsenseeritud teadusartiklitele ka valdkonnas olulisi küsimusi avaramalt vaadelda aitavad tõlkeartiklid, mis võimaldavad lugejal teemadesse põhjalikumalt süüvida.

Allikas ja täpsem informatsioon:  ERM „Muuseumid tänapäeval: väljakutsed ja võimalused“: ERM andis välja artiklikogumiku kaasaegsest museoloogiast

Foto: Arp Karm