<     KOOSTÖÖ

 

EL TÕUKEFONDID

TKK (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) on investeerinud
Euroopa Liidu tõukefondide toetuste abil oma õppekeskkonda ja õppeinfrastruktuuri:

2011–2014 rekonstrueeriti meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond” alameetme „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond” raames Tähe ja Tolstoi tn õppehoonete ventilatsioonisüsteemid, valgustus, tuleohutus- ja läbipääsusüsteemid ning loodi ligipääs liikumispuudega inimestele. Projekti abikõlblik kogumaksumus oli 543 038,53 eurot.

TKK on meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine” alameetmest „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur” saanud toetust kolmel korral (I, II ja III etapis). Uuendatud ja loodud on disaini- ja restaureerimislabori kompleks, millega on paranenud üliõpilaste ja täiendusõppes osalejate praktilise töö võimalused. Kompleks hõlmab mööblidisaini töökoda, tekstiili eksperimentaalstuudiot, restaureerimislaborit ja skulptuuride restaureerimise töökoda, fotostuudiot ja -laboreid, viimistluskeskust ja digilaborit, välilaborit, graafilise disaini stuudio laborit, eksperimentaalstuudiot, tekstiilidisaini digitaalkeskust, helistuudiot ja presentatsioonikeskust. 2015. a lõppeva projekti toel sai mitu mainitud laborit, töökoda ja stuudiot täiendust, samuti said inventaritäiendust maali- ja joonistusklassid ning raamatukogu.

Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine
01.07.2010–31.01.2012
Projekti kogumaksumus 356 381,17 eurot, sh toetus 338 562,06 eurot

Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine – 2. etapp
01.01.2012–31.10.2012
Projekti kogumaksumus 324 082,60 eurot

Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine – 3. etapp
01.09.2014–30.09.2015
Projekti kogumaksumus 189 772,3 eurot.