Eesti Maalikunstnike Liidu kuraatornäitus “Naine.Asenduskeha” galeriis Noorus

Galeriis NOORUS, Tartu

7.-22.10. 2020

Kuraatorid Leila Lükko ja Tiiu Rebane

Eesti Maalikunstnike Liidu (EML) kuraatornäitus “Naine.Asenduskeha” on fokusseerinud oma tähelepanu küsimusele kuidas ning millisena näeb iseennast tänapäeva naine. Nii varasemas religioosses maailmapildis kui ka kaasaegses psühholoogilises kujundiloomes pole midagi suvalist või põhjendamatut. Kunstniku poolt loodava uue kujutise, märgi või sümboolsete tähenduste algimpulss on tema poolt mõtestatud reaalsuses, soovis seda olemasolevat edastada, peita või muuta. Eesti Maalikunstnike Liidu näitus galeriis Noorus loob ülevaadet ainesest, mida tänane naismaalikunstnik oma loomingus avaldab või varjab kui kaldub oma kujundiloomes üksühesest naturalismist kõrvale.

 

Naine.Asenduskeha plakat

19. sajandit võib pidada oluliseks kultuurilooliste muutuste sajandiks, mil määratleti erialane termin „teadlane“ ning iseseisva teadusharuna etableerus psühholoogia. See oli aastasada, mil loobuti traditsioonilise kunsti võtetest ja sai alguse akademismist lahkulööv liikumine moodsa kunsti vabaduste poole. Impressionistid – elu jälgijad, maalisid seda, mida silm nägi…ühiskondlikus elus domineerisid mehed ning vanaviisi jätkus ka kunstides defineeriva meeskunstniku traditsioon. Salon des Refusé´s impressionistlikeks nimetatud pildid pakkusid meelelist ja tajumuslikku ilu, kunstiliste muljete otsingud prevalveerisid sisu ees ja iga järgnev maalivool võttis aina fantaasiarikkama ja järsema vormilise suuna. Kunsti religioossne või moraliseeriv mõju oli taandunud järkjärgult indiviidi psühholoogiliste seisundite ülemvõimu ees, võõrandus sümbolite keel, muutusid visuaalloomingu dekodeerimis- ja tõlgendamisvõttestikud.

Näitus “Naine.Asenduskeha” otsib Tartu Nooruse galeriis eesti naise enesepilti ning jälgib naise fantaasiat kui loovat jõudu. Alates Freudist ja lähtuvalt psühholoogias postuleeritust ei eksisteeri hingelistes sfäärides midagi suvalist ega põhjendamatut. Mõtlev silm oskab märgata ka juba eos inimese või sootsiumi mitte-teadvuse kihistuste ilukardinate vahelt veiklevaid, paratamatult hämaramaid ihasid, mida ühiskondliku korra nimel küll veaks või olematuks peaks pidama, kuid mis omatahtsi vastuliikumises end ikka manifesteeruma juhtuvad. Kas kunstnik kujutab seda mida ta esitab või on pildi taga midagi (mida?) varjatut; kuidas ja kelle seisukohale naine end vaataja ja kujutajana positsioneerib ? Ehk võib antud näitusega püüda ära arvata nii inimese kui ühiskonna loomuomadusi? Näitusel esitletud teostel on kõigil enamasti kujutatud naist. Naist lähikondsetega, naist tegevuses, ebareaalseid portreid..naise enesekujutusi või vaadet ühiskonnale, mis tingivad jutustusi läbi lillede ja loomade. Naiskunstnike tööd on nii autobiograafilised kui üldistavad, need on tunnetuslikud visioonid enese rollist ja paiknemisest tehnoloogiliselt, funktsionaalselt, mudeldavalt, ettemääratusele orienteeritud kaasajas.

Moodne kunstiväli, mis läbi 20.sajandi on olnud defineeritud valdavalt meeskunstnike loomingu ja ettekujutlusvõime läbi, on tänapäevaks juba mõningad aastakümned oma soolisi proportsioone muutnud ning naiskunstnike osakaal on ületamas meesautorite arvu. Mida selline kultuuriline areng enesega kaasa toob, millise pilguga näeb iseennast ja ümbritsevat naine, keda on läbi sajandite määratlenud mehe pilk – seda uurib 6.oktoobril avatav näitus galeriis Noorus.

(Tekst L.Lükko ja T.Rebane)

 

Elo-Mai Mägi (Mikelsaar) Ta ei näe üldse, kui ta ei näe iseennast

Kunstnikud: Anna Kõuhkna, Anni Liina Mets, Anu Muiste, Elo-Mai Mägi (Mikelsaar), Eve Kruuse, Eve Luik, Evi Gailit, Jane Tiidelepp, Johanna Mudist, Kai Kaljo, Kaie Luik, Kaire Nurk, Kalli Kalde, Karin Strohm, Katrin Piile, Katrin Valgemäe, Kristiina Jakimenko, Lilian Mosolainen, Lola Tehver, Maarit Murka, Maarja Nõmmik, Mall Nukke, Mall Paris, Mara Ljutjuk, Maria Hommik, Maria Sidljarevits, Marju Bormeister, Marta Strackas, Maryliis Teinfeldt, Meiu Münt, Nelly Drell, Olesja Katšanovskaja-Münd, Pille Ernesaks, Piret Kullerkupp, Piret Rohusaar, Saskia Järve, Siiri Jüris, Sirje Petersen, Stefani Vissel, Tiiu Rebane

 

Eesti Maalikunstnike Liit (EML)
https://www.facebook.com/maaliliit

Kontakt:
Leila Lükko – leila.lukko@gmail.com
Tiiu Rebane – tiiu.rebane@eaa.ee

 

Noorus Galerii – galerii@pallasart.ee
+372 734 9954 , Riia 11, 51010 Tartu

Avatud: T-L kl 11:00 -18:00

 

Kaanefotol on kujutatud Katrin Valgemäe 2017. aasta maali “Monkey Business”