>     JUHTIMINE

NÕUNIKE KOGU

Nõunike kogu on rakenduskõrgkooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis moodustatakse majandus- ja kultuuriringkondade, registreeritud kutse- ja ametiliitude, tööandjate liitude ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste esindajatest.


Vano Allsalu

Eesti Kunstnike Liidu asepresident

Mati Raal

Tsunftijänes OÜ juht

Ilona Gurjanova

Eesti Disainerite Liidu esimees

Katrin Saks

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor

Tõnis Arjus

Tartu linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja- linnaarhitekt

Tiina Karhu

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences dotsent,
välissuhete koordinaator (disaini õppesuund)

Laura Põld

Tartu Kunstnike Liidu liige

Ivi Lillepuu

HTM kõrghariduse osakonna peaekspert

 

Kristiina Reidolv

Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liige

KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS PÕHIMÄÄRUS