<     ÕPPIMINE

TULE


 

TULE Programmi abiga saavad kõrgharidusteed tasuta jätkata need, kelle õpingud on katkenud ajavahemikul 01.09.2003 – 22.09.2009 ning kellel on läbida mitte rohkem kui pool õppekavast. Õppekava läbimise mahu väljaselgitamisel on abiks VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine.

Kõrgemas Kunstikoolis Pallas on TULE programmi õppurite vastuvõtt tänaseks lõppenud ning suurem osa programmi toel õppinutest lõpetanud.

 

Lisainfot programmi kohta leiab HTMi koduleheküljelt.