>     ÜLIÕPILASVAHETUS

KANDIDEERIMINE


ÜLDISED TINGIMUSED
 • Üliõpilane peab olema läbinud esimese õpinguaasta Pallases;
 • Välismaal õppimise ajal peab Erasmuse vahetusüliõpilane olema Pallase üliõpilaste nimekirjas;
 • Üliõpilane peab enne välismaale minekut sõlmima õppelepingu;
 • Üliõpilase õppeperioodi välismaal tunnustatakse kui osa Pallase õppekavast;
 • Õpinguaja pikkus partnerülikoolis on vähemalt 3 kuud;
 • Vastuvõttev ülikool ei või nõuda vahetusüliõpilaselt õppemaksu ega mingeid lisamakse (kursuse-, registreerimise-, eksami- ja laboratooriumi kasutamistasud). Üliõpilaselt võib võtta väiketasusid, näiteks kindlustuse, üliõpilasliitude, õppematerjalide (fotokoopiad, laboratooriumis vajalikud vahendid jne) eest võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega;
 • Üliõpilane saab osaleda (sh praktika ja äsjalõpetanute praktika) iga õppeastme raames Erasmuse programmis kokku kuni 12 kuud (lähtudes perioodi kestuse miinimumnõuetest). Osaleda võivad ka need tudengid, kes on juba Erasmuse programmiga varem õppimas/praktikal käinud, kuid kellel on veel alles piisavalt nö kasutamata kuid.
 • Pallas võib jätkata riigieelarvevälisel õppekohal õppivalt üliõpilaselt õppemaksu võtmist, vastavalt üliõpilasega sõlmitud õppeteenuse osutamise lepingule;
 • Riikliku õppetoetuse maksmine välisülikoolis õppivale üliõpilastele jätkub, juhul kui osakond/ ei otsusta teisiti.
KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

Erasmuse programmi raames on õigus väliskõrgkoolides õppida üliõpilastel:

 • kes on immatrikuleeritud Pallase üliõpilaseks
 • kes ei ole kunagi varem Erasmuse programmi raames õppinud ja ka need tudengid, kes on juba Erasmuse programmiga varem õppimas/praktikal käinud, kuid kellel on veel alles piisavalt nö kasutamta kuid
 • kellel pole õppemaksu tasumises võlgnevusi

Eelisjärjekorras saavad välismaale kandideerida üliõpilased, kes on kandideerimisega samal õppeaastal olnud sissetulevatele Erasmuse üliõpilastele tuutoriks. Komisjonil on õigus eelistada kandidaate, kellel ei ole õppevõlgnevusi.