<     STIPENDIUMID JA TOETUSED

 

ÕPPELAEN

2015/2016. õppeaastal on õppelaenu maksimaalmäär 1920 eurot.

Õppelaenu on õigus saada igal haridustasemel ja –astmel üks kord õppeaasta jooksul.


Õppelaenu on võimalik taotleda kui taotleja:

on eesti kodanik või Eesti Vabariigis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiv isik;

õpingute kestus õppekava järgi on kuus kalendrikuud või enam;

on täis- või osakoormusega õppiv üliõpilane Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses või;

on kutseõppe tasemeõppes õppiv, keskharidust omav õpilane Eesti kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis või;

õpib välisriigis Eesti kõrgkooli või kutseõppeasutusega samaväärses õppeasutuses ja õppevormis.

 

LISAINFO