TKK

ESF

Kasutatud allikad

“Kudumise entsüklopeedia” L.Stanfield/M.Griffiths

Magistritöö “Silmuskudumise sõnavara soome, ungari ja eesti keeles” autor Kai Tiislär. Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskond Eesti ja üldkeeleteaduse instituut.

Vaata lisa: