TKK

ESF

Palmikkude

Palmikud on koepinnal keerduvad ja põimuvad parempidiste silmuste tulbad. Palmikkoes erinevaid palmikuid nimetatakse, vastavalt töö võtetele kahe-, kolme- või neljaharulisteks palmikuteks. Palmiku kudumine põhineb silmuste ringitõstmisel.