<     ALGAVAD KURSUSED

VAHEMERE KÖITEPÄRAND – KOPTI KÖIDE

Kõrgema Kunstikooli Pallas nahadisaini ja restaureerimise eriala kutsub täiendkoolituse raames tutvuma Vahemeremaade köitepärandiga ja esimeses etapis praktiliselt köitma Egiptusest kopti stiilis köitekoopiat. Kõige varasemad ühe- ja mitmepoognalised koodeksid avastati Nag Hammadist. Neid köiteid kutsutakse kopti köideteks, kuna need teostasid Egiptuse kristlasedkoptid. Raamatu- ja kaanesisu olid peamiselt papüürusest, kaaned nahast.

Kursuse käigus õpime selgeks ajastutruu köitestruktuuri ning materjalikäsitluse ja kaunistamisvõtted.
Kursust juhendab Pallase Nahadisaini osakonna juhataja, professor Rene Haljasmäe.

 

Toimumisaeg: kursus on edasi lükatud! Kuupäevad täpsustamisel!

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas: Tähe 38b, Tartu. Nahadisaini osakond.

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 6 – 8

Maksumus: 200 €. Kõik materjalid, sh paberipoognad ja nahad, sisalduvad hinnas.

Sihtgrupp: naha- ja köitekunstnikud ning konservaatorid; raamatuajaloo huvilised; vanaraamatukogujad; muuseumipedagoogid. 

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: vajalik on omada käsitööoskust, kasuks tuleb varasem nahatöö- ja köitmiskogemus.

Kursuse sisukirjeldus: tutvume Vahemere köitepärandiga, õpime selgeks ajastutruu köitestruktuuri, materjalikäsitluse ja kaunistamisvõtted. Kursuse lõpuks valmib kopti köitele omase stiilitunnustega ornamenteeritud täisnahkköide. 

Õpiväljundid:
Kursuse edukalt läbinud õppija:
– omab ülevaadet koptide köiteloost;
– märkab kopti köitele iseloomulikke stiilitunnuseid;
– taasloob iseseisvalt kopti köite.

Kursusel vajaminevad vahendid: võimalusel kaasa võtta isiklikud tööriistad: käärid, metalljoonlaud, kõver nõel, voltluu, lõikenuga. 

Õppevorm: praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: kursus lõpeb köite valmimise ja esitlusega. 

Hindamise viisid: mitteeristav hindamine, tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Prof. Rene Haljasmäe MA, Pallase Nahadisaini osakonna juhataja. Porfoolio: https://estonianbinding.wordpress.com/ 

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee