<     ALGAVAD KURSUSED

VAHEMERE KÖITEPÄRAND – KOPTI KÖIDE

Kõrgema Kunstikooli Pallas nahadisaini ja restaureerimise eriala kutsub täiendkoolituse raames tutvuma Vahemeremaade köitepärandiga ja esimeses etapis praktiliselt köitma Egiptusest kopti stiilis köitekoopiat. Kõige varasemad ühe- ja mitmepoognalised koodeksid avastati Nag Hammadist. Neid köiteid kutsutakse kopti köideteks, kuna need teostasid Egiptuse kristlasedkoptid. Raamatu- ja kaanesisu olid peamiselt papüürusest, kaaned nahast.

Kursuse käigus õpime selgeks ajastutruu köitestruktuuri ning materjalikäsitluse ja kaunistamisvõtted.

Kursust juhendab Pallase nahaosakonna juhataja professor Rene Haljasmäe.

Väljastpoolt Tartut tulijatel on võimalik peatuda tasuta Pallase külaliskorteris. Selleks registreerumisel märku anda, kohad on piiratud.

 

Toimumisaeg: Oktoobri kahel nädalavahetusel, 14-15. ja 21.-22. oktoober

Koht: Pallase nahaosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 6 – 8

Maksumus: 200 €. Kõik materjalid sisalduvad hinnas. Võimalusel kaasa võtta isiklikud tööriistad: käärid, metalljoonlaud, kõver nõel, voltluu, lõikenuga. 

Sihtgrupp: Naha- ja köitekunstnikud ning konservaatorid, raamatuajaloo huvilised, vanaraamatukogujad, muuseumipedagoogid. 

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Vajalik on omada käsitööoskust, kasuks tuleb varasem nahatöö- ja köitmiskogemus.

Kursuse sisukirjeldus:

Koolituse käigus tutvutakse Vahemere köitepärandiga ning töökoja käigus valmib kopti köitele omase stiilitunnustega ornamenteeritud täisnahkköide. 

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud õppija:

  • Omab ülevaadet koptide köiteloost;
  • Märkab kopti köitele iseloomulikke stiilitunnuseid;
  • Taasloob iseseisvalt kopti köite.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kõik materjalid sisalduvad hinnas. Võimalusel kaasa võtta isiklikud tööriistad: käärid, metalljoonlaud, kõver nõel, voltluu, lõikenuga. 

Õppevorm: Praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: Kursus lõpeb köite valmimise ja esitlusega. 

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Prof. Rene Haljasmäe MA, Pallase Nahadisaini osakonna juhataja. Porfoolio: https://estonianbinding.wordpress.com/