<     ALGAVAD KURSUSED

 

GRAAFILISE DISAINI EDASI­JÕUDNUTE KURSUS

Toimumisaeg: novembris, esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 17.00 – 20.00 (2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25.11)

Kursuse kogumaht: 32 akadeemilist juhendatavat tundi ja 8 tundi iseseisvat tööd

Hind: 295 €

Juhendaja: Katrin Kelpman, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja

 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud

KURSUSE TUTVUSTUS

Kursuse käigus kordame lühidalt üle graafilise disaini alused: vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, tüpograafia põhitõed, kompositsiooni põhireeglid ja räägime trükitehnoloogiate erinevustest.
Programmiõpe jätkub sealt, kus graafilise disaini baaskursus lõppes. Õpime mustvalge foto värviliseks tegemist, peente detailide taustast välja lõikamist ja animeerimist, vektor- ja rasterillustratsioonide loomist, mustrite kasutamist. Süüvime pisut tõsisemalt ka trükiste disainimisse ja korrektsesse trükiettevalmistusse. Proovime logo disainimist ning räägime logoga kaasneva juhendi koostamisest.

EELDATAVAD OSKUSED

Eelnev programmide Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator kasutamise kogemus. Kasuks tuleb graafilise disaini baaskursuse eelnev läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

KURSUSE TUTVUSTUS

Kursuse käigus räägime graafilise disaini alustest: vektor- ja rastergraafika erinevustest, värvisüsteemidest, tüpograafiast, kompositsioonist, erinevate trükitehnoloogiate eelistest ja puudustest ning paljust muust. Teoreetilisi teadmisi rakendame kujunduste loomiseks Adobe Illustratoris. Õpime valima ja õigesti kasutama kirjastiile, vahet tegema trüki- ja ekraanivärvidel, kordame üle põhilised kompositsioonireeglid ning rakendame neid disainiprojektides. Tutvume ka fototöötluse põhivõtetega Photoshopis.
Kursusel omandatud teadmised on väga heaks aluseks, et iseseisvalt nendes valdkondades oskusi täiendada.

PROGRAMM

• Graafilise disaini põhitõdede kordamine.
• Adobe Photoshopis: kollaaži loomine, mustvalge foto värviliseks muutmine, maskimine, animeerimine jne.
• Adobe Illustratoris: mustrite loomine ja kasutamine, mesh tool, logo ja logojuhendi disain, illustratsiooni loomine, trükise disain ja trükiettevalmistus.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse läbinu:
• teeb vahet RGB, CMYK värvisüsteemidel ja oskab neid õigesti kasutada;
• omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
• omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
• suudab luua keerukamaid illustratsioone nii Photoshopis kui Illustratoris;
• oskab muuta mustvalge foto värviliseks;
• oskab peeneid detaile taustast välja lõigata maskimise teel;
• suudab luua lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
• oskab kasutada mesh tooli Illustratoris;
• teab, millised on logodisaini põhimõtted ja millest koosneb logoraamat;
• oskab iseseisvalt kasutada programme lihtsamate ülesannete lahendamiseks;
• oskab kasutada programme paralleelselt ja valida sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
• oskab kasutada kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

ÕPPEVORM

Teoreetiline sissejuhatus, praktiline juhendamine, individuaalne juhendamine, iseseisev töö.

NÕUDED KURSUSE LÕPETAMISEKS JA TUNNISTUSE VÄLJASTAMISEKS

Aktiivne osalemine auditoorses töös ja iga teema kohta antud ülesannete sooritamine.

ÕPPEKAVARÜHM

0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine