Osakonna eesmärk on rakendusliku nahadisaini ja –restaureerimise valdkonna õpetamine ja arendamine Eestis. Nelja õppeaasta jooksul õpetatakse erialaainetele lisaks nii klassikalisi aineid – joonistamine, maal ja skulptuur, kui ka üldaineid – kunstiajalugu, filosoofiat, kompositsiooni jne. Õppetöö on väga mitmekülgne, sisaldades erinevaid projektiõppe ja ka köitekunsti tunde. Oluline maht on praktikatel käimisel ja lõputöö teostamisel. Nahadisaini osakonnas on võimalik õppida kahel õppesuunal – disain ja restaureerimine/konserveerimine. Suunavalik tuleb teha enne õppima asumist.  

 


Nahadisaini ja restaureerimise õppekava väärtustab traditsioone, innustades samas otsima uudseid lahendusi nii tehnikas kui ka kujunduses. Käsitletavad teemad annavad erialaoskusi alates naha töötlemise tehnikatest kuni raamatuköitmise ja konserveerimise/restaureerimise ning mitmesuguste nahktoodete disainimiseni. Õppetöös tehakse koostööd tellijatega ja osaletakse aktiivselt näitustel ja konkurssidel, kus üliõpilased on saavutanud auhinnalisi kohti.

TUTVU ÕPPEKAVAGA

 


Disainisuund annab süvendatud teadmised nahkobjektide, -kottide ja -rõivaste disainimisel ja teostamisel. Käsitletav praktiliste teemade ring on lai sisaldades kindakursust ja moevaldkonnaga seotud õppeaineid. Õppesse on kaasatud uute tehnoloogiate, alternatiivmaterjalide ja suundumiste tutvustamine. Nahadisaini suuna lõpetajad on aktiivsed jätkama magistriõppes ning looma oma ettevõtteid.  

Konserveerimise ja restaureerimise suund lähtub konservaatori kutsestandardi nõuetest. Õpitakse restaureerima erineva kattematerjali ja struktuuriga köiteid, pabermaterjale ja nahkobjekte ning esitama sobivaid säilitusjuhiseid. Eriala lõpetaja saab konservaatori 6 taseme kutsetunnistuse, mis võimaldab tööd erinevate mäluasutuste juures. 
 

NAHADISAINI DIGIARHIIV

 

Nahadisaini õppekava eelkäija nahakunsti eriala loodi 1965. aastal. Osakonnas on õpetanud mitmed tunnustatud lektorid nii Eestist kui välismaalt: Hans-Peter Frölich, Michel Frölich (Saksamaa), Jeff Clements (Holland), Enrico Flaiani (Itaalia), Manfred Mayer (Austria), Kaia Lukats, Jolana Laidma, Hedvig Mäe, Karin Kallas, Illu Erma, Stella Soomlais.

Viimastel aastatel on külalisõppejõududena loenguid ja praktilist õpet andmas käinud disainivaldkonnas Juta Mölder, Gerda Retter, Tiina Andron, Vilve Unt, Evelyn Reeman, Madis Palm, Lennart-Jaak Mänd ning konserveerimise vallas Silli Peedosk, Tulvi-Hanneli Turo, Küllike Pihkva, Tiia Nurmsalu ja Dorel Sabre.

 


ÕPPEJÕUD

 
MAILA KÄOS

Lektor, osakonna juhataja
maila.kaos at pallasart.ee
+372 730 9817

 

 
KRISTEL SUIGUSSAAR

Osakonnajuhataja abi, vanemõpetaja, meister 
+372 730 9815

 

 
RUTT MAANTOA

Professor
rutt.maantoa at pallasart.ee

 

 

 

 

 

KERLI JÕGI
Vanemõpetaja
kerli.jogi at pallasart.ee
 
TÕNU OJAPERV

Meister
+372 730 9815 

 

 
TIINA KARU

Külalislektor
tiina.karu at pallasart.ee

 

 

SOTSIAALMEEDIA