<     ALGAVAD KURSUSED

PRAKTILINE MUUSEUMIHARIDUS – LASTEAIA JA ÜLDHARIDUSKOOLI ÕPETAJATELE

Kevadel tulevad Tartusse taas külla Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi ja Proto avastustehase sisujuht Sireli Uusmaa, et jagada teadmisi praktilisest muuseumiharidusest lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele. Kursuse eesmärk on tutvustada ja tekitada huvi muuseumihariduse vastu ning jagada oskuseid ja teadmisi, kuidas muuseumiharidust oma töös teadlikult kasutada.

 
Koolitus koosneb kahest kontaktloengust: 11.03 Tartus, Kõrgemas Kunstikoolis Pallas (6 akadeemilist tundi) ja 15.04 Tartu Ülikooli muuseumis (6 akadeemilist tundi). Kursus keskendub järgmistele punktidele:
 
• Kuidas rakendada mitmekülgset ja rikkaliku muuseumiharidust? Mida see üldse endast kujutab?
• Navigeerida pakutud programmide väljal?
• Mille alusel teha valikuid?
• Kuidas valmistuda muuseumikülastuseks? Mida peaksin teadma või küsima?
 

Toimumisaeg: laupäevad: 11. märts ja 15. aprill.

Ajakava:

11. märts (6 akad. tundi), asukoht Kõrgem Kunstikool Pallas

10.00 – 12.30 – loeng, 12.30 – 13.00 lõunapaus, 13.00 – 15.00 loeng

1) Muuseumihariduse võimalused – Eesti ja maailma praktikate näitel
2) Mis on muuseumididaktika – muuseumitunni metoodika näitel
3) Muuseumihariduse väljakutsed kriiside maailmas. Uued lahendused ja suundumused
Katsetame erinevaid lahendusi ja materjale.

 

15. aprill (6 akad. tundi), asukoht Tartu Ülikooli muuseum

10.00 – 12.30 – loeng, 12.30 – 13.30 lõunapaus, 13.30 – 16.00 loeng

Formaalharidust toetav mitteformaalne muuseumiõpe – loodusainetest ajaloo ja kunstiõpetuseni. Loeng sisaldab rikkalikul hulgal kogetavaid meetodeid ja vahendite näidiseid; praktilisi grupi- ja rühmatöid.

 

Kodutööd:

Loengute järgselt tuleb osalistel tuleb luua ühele oma valitud sihtgrupile üks metoodiline tegevus, mis on seotud konkreetse muuseumi/näituse/muuseumitunniga. Kõik osalised teevad seda individuaalselt või paaristööna ja saavad esitamise järel ülesande kohta ka tagasiside.

Koolituse maht: 12 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 15 kuni 18 osalejat

Maksumus: 125 €. Muuseumipilet on hinna sees.

Sihtgrupp: Lasteaia ja kooliõpetajad, tudengid ja muuseumihuvilised

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Teab, mis on muuseumiharidus ja oskab seda teadlikumalt oma töös kasutada;
  • tunneb Eesti muuseumimaastiku haridusvõimalusi;
  • kasutab ja loob muusemihariduse metoodeid.

Õppevorm: Loengud, praktiline ja iseseisev töö

Lõpetamise tingimused: Loengutes osalemine ja koolituse lõputöö esitamine

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendajad: Sireli Uusmaa, Proto avastustehase sisujuht ja Kristi Paatsi, Kalamaja muuseumi juhataja

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud