<         ALGAVAD KURSUSED

SAVIKURSUS PIMEDATELE JA VAEGNÄGIJATELE

Pallase täienduskoolitused hakkavad pakkuma savi- ja keraamikakursuseid pimedatele ja vaegnägijatele. Esimene kursus toimub alates 27. novembrist kuni 17. detsembrini, neljal järjestikusel nädalavahetusel. Igal kohtumisel voolitakse erinevaid tarbeesemeid ja dekoratiivvorme. Viimasel kohtumisel glasuuritakse kursuse jooksul valminud esemed.

Kursuse eesmärk on proovida erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks (mudeli toppimine, savipalli tehnika, savilehe tehnika, pisiplastika savitombust, mustrite ja reljeefi pressimine ja ehitamine, pinna kraapimine).

Kursust juhendab Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik Kersti Kals. 

Registreerimiseks saata enda nimi, isikukood, aadress ja telefoni number kursuse koordinaatorile: salme.kulmar@gmail.com

 

Toimumisaeg: Neli järjestikust nädalavahetust: kaks pühapäeva, 27. november ja 4. detsember; kaks laupäeva: 10. ja 17. detsember 

Koht: Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakond, aadress Eha 41, Tartu. 

Kursuse päevakava:
10.00 – 11.50

Koolituse maht: 10 akadeemilist tundi (iga kohtumine 2,5 akadeemilist tundi)

Grupi suurus: 8 osalejat

Maksumus: 40 €. Hind sisaldab savi, galsuuri, voolimistarbeid. Palume osalejatel kaasa võtta põll.

Sihtgrupp: Pimedad ja vaegnägijad

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevaid oskusi pole vaja

Õppe sisu:

Proovime erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks (mudeli toppimine, savipalli tehnika, savilehe tehnika, pisiplastika savitombust, mustrite ja reljeefi pressimine ja ehitamine, pinna kraapimine). Igal kohtumisel voolime erinevaid tarbeesemeid ja dekoratiivvorme. Viimasel kohtumisel glasuurime kursuse jooksul valminud esemed.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

  • tunneb peamisi töövõtteid savimaterjaliga tegelemiseks;
  • kasutab keraamika töövahendeid;
  • valib sobiva tehnika vastava ülesande täitmiseks;
  • valmistab esemeid savitombust;
  • valmistab saviplaate rullimise teel;
  • valmistab saviplaadist eseme ja esemeid saviplaatide vormimise ja liitmise teel;
  • valmistab esemeid savi vormidesse vajutamise teel;
  • dekoreerib eset voolimispulgaga, silmusraudadega, templitega, eraldi vormitud detailidega, muude materjalidega (tekstiil, taimed jms.);
  • viimistleb savieset;
  • dekoreerib eset glasuuridega.

Õppemeetodid: praktiline töö, individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Kersti Kals, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik. Juhendaja portfoolio on leitav siit

 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud