<         ALGAVAD KURSUSED

TASUTA SAVIKURSUS PIMEDATELE JA VAEGNÄGIJATELE

Kevadkuudel toimub Pallases tasuta savi- ja keraamikakursus pimedatele ja vaegnägijatele. Kokku kohtutakse neljal korral, korra nädalas. Igal kohtumisel voolitakse erinevaid tarbeesemeid ja dekoratiivvorme. Viimasel kohtumisel glasuuritakse kursuse jooksul valminud esemed.

Kursuse eesmärk on proovida erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks (mudeli toppimine, savipalli tehnika, savilehe tehnika, pisiplastika savitombust, mustrite ja reljeefi pressimine ja ehitamine, pinna kraapimine).

Kursust juhendab Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik Kersti Kals. 

Registreerimiseks saata enda nimi, isikukood, aadress ja telefoni number kursuse koordinaatorile: salme.kulmar@gmail.com

 

Kursust rahastab Tartu linn.

 

Toimumisaeg: 30. märts, 19. aprill, 3. ja 10. mai. Kursus toimub õhtuti kell 17.00 kuni 20.00.

Koht: Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakond, aadress Eha 41, Tartu. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 osalejat

Maksumus: tasuta. Kohapeal on kõik materjalid ja töövahendid. Palume osalejatel kaasa võtta põll.

Sihtgrupp: Pimedad ja vaegnägijad

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevaid oskusi pole vaja

Õppe sisu:

Proovime erinevaid tehnikaid savi vormimiseks ja pinna reljeefseks dekoreerimiseks (mudeli toppimine, savipalli tehnika, savilehe tehnika, pisiplastika savitombust, mustrite ja reljeefi pressimine ja ehitamine, pinna kraapimine). Igal kohtumisel voolime erinevaid tarbeesemeid ja dekoratiivvorme. Viimasel kohtumisel glasuurime kursuse jooksul valminud esemed.

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

  • tunneb peamisi töövõtteid savimaterjaliga tegelemiseks;
  • kasutab keraamika töövahendeid;
  • valib sobiva tehnika vastava ülesande täitmiseks;
  • valmistab esemeid savitombust;
  • valmistab saviplaate rullimise teel;
  • valmistab saviplaadist eseme ja esemeid saviplaatide vormimise ja liitmise teel;
  • valmistab esemeid savi vormidesse vajutamise teel;
  • dekoreerib eset voolimispulgaga, silmusraudadega, templitega, eraldi vormitud detailidega, muude materjalidega (tekstiil, taimed jms.);
  • viimistleb savieset;
  • dekoreerib eset glasuuridega.

Õppemeetodid: praktiline töö, individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Kersti Kals, Pallase skulptuuriosakonna vilistlane, skulptor ja keraamik. Juhendaja portfoolio on leitav siit

 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud