Euroopa majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanism toetab perioodil 2014-2021 Eesti ning Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelist koostööd kõrghariduse valdkonnas. Balti teaduskoostöö programmi üks osa on EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm, seda programmi viib Eestis ellu sihtasutus Archimedes.

Toetuse alla kuuluvad:

Koostööprojektid, mille kaudu saab tugevdada kõrgkoolidevahelist kahe- ja mitmepoolset pikaajalist koostööd, edendada kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõsta õppetöö kvaliteeti ning pakkuda üliõpilastele ja õppejõududele erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas.

Õpirändeprojektid, mis annavad kõrgkoolide õppejõududele ja töötajatele ning muude asutuste spetsialistidele võimalusi saada väärtuslikke rahvusvahelisi kogemusi ning omandada uusi teadmisi ja oskusi.

Lisaks on EMP/Norra Kõrghariduse Koostööprogrammi raames võimalik taotleda raha ettevalmistavateks lähetusteks.

 

2015/2016 õppeaastal õpetas EMP/Norra stipendiumiprogrammi abil Pallases 1 Norra ekspert ja Norras koolitus 2 Pallase õppejõudu.