<     ALGAVAD KURSUSED

PUITMÖÖBLI RESTAUREERIMINE. Lisakursus.

Märtsis viib kahel järjestikusel nädalavahetusel läbi puitmööbli restaureerimise kursust Pallase mööbliosakonna vilistlane ja puidurestauraator Ingemar Maasikmäe. Kursuse eesmärk on anda vajalikud oskused ja esialgsed teadmised iseseivalt puitmööbli restaureerimiseks.

Iga osaleja restaureerib enda kaasa toodud eseme. Õppimiseks on väga hea tool, aga sobib ka näiteks öökapp või riiul. Ese võiks olla nii suur, et seda üksi transportida saab. Pehmet või poolkõva polstrit sellel kursusel ei käsitleta, aga saab teostada tööd konstruktsiooniga. Enne kursust tuleb saata foto ja mõõdud restaureeritavast esemest, et välistada kursuse jaoks sobimatud esemed ning planeerida tööprotsess ja materjalid. Kui sobivat eset pole, aga soov ikkagi kursusest osa võtta, on võimalik leida alternatiiv.

 

Väljastpoolt Tartut tulijatel on võimalik peatuda tasuta Pallase külaliskorteris. Selleks registreerumisel märku anda, kohad on piiratud.

 

Toimumisaeg: kahel järjestikusel nädalavahetusel: 4.-5 ja 11.-12. märts. Kell 10:00-17:30. Päeva sisse jääb 45-minutiline lõunapaus.

Koht: Pallase mööbliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi / 1 EAP

Grupi suurus: 5 – 7 osalejat 

Maksumus: 350 € Materjalid sisalduvad hinnas. Kursuse poolt on: liim, puidust parandusklotsid ning viimistlus- ja puhastusvahendid.

Sihtgrupp: Ajaloolise mööbli omanikud ning restaureerimishuvilised

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Käsitööriistadega töötamine.

Kursuse sisukirjeldus:

1. Eseme vaatlemine – taustinfo, seisukorra fikseerimine, restaureerimisprotsessi planeerimine.

2. Praktiline töö restaureeritava esemega.

3. Protsessi dokumenteerimine.  

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Hindab puitmööbli seisukorda ning kahjustusi, sealhulgas täheldab, millest võivad vigastused tingitud olla;
  • omab ülevaadet mööbli konstruktsioonilisest ülesehitusest ning traditsioonilistest materjalidest ja töövõtetest;
  • teostab iseseivalt puiduparandusi ning viimistleb esemeid;
  • eristab omavahel restaureerimist, konserveerimist, renoveerimist;
  • teab, mida ja kuidas dokumenteerida;
  • hindab restaureerimistööde kvaliteeti.

Kursusel vajaminevad vahendid: Materjalid sisalduvad hinnas. Kursuse poolt on: liim, puidust parandusklotsid ning viimistlus- ja puhastusvahendid.

Õppevorm: Loeng ja praktiline töö

Õppekeskkonna kirjeldus: Pallase mööbliosakond

Lõpetamise tingimused: Kursuse käigus valminud töö esitlus ning tagasiside.

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendajad: Kursust viib läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane, lektor ja puidurestauraator Ingemar Maasikmäe. 

Juhendaja portfoolio on leitav siit.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud