<     ALGAVAD KURSUSED

PUIDUNIKERDUSKURSUS

Kui juba mõnda aega seisab nukralt üks pakk, millest tahaks suvisel puhkusel puuskulptuuri teha, siis leiab oskused ja motivatsiooni juunis toimuval puidunikerduse kursusel.

Juunis avaneb võimalus õppida Pallase vilistlase ja puukujuri Karl Purga juhendamisel puidunikerdamist. Kahe nädalavahetuse jooksul valmib igal osalejal linnu pesakast, mille esiküljele lõigatakse peitliga kursuse jooksul kavandatud kuju. Iga osaleja kujundab nullist enda pesakasti; kasti kujundamisel on kaks osa – kasti suurus ja lennuava vastavalt linnu liigile ning skulpturaalne fassaad. Lisaks puidunikerdusele on rõhk mõõtkavas kavandi joonistamisel ja kahedimensionaalse joonistuse ruumiliseks muutmisel. 

Näiteid pesakastide esikülgedele nikerdatud kujudest näeb siit. Ühtlasi tutvutakse tööriistade ja nende ohutusega. Kursus annab teadmised ja loob võimaluse edaspidi iseseisvalt puidunikerdusega tegeleda.

Toimumisaeg: Kaks nädalavahetust: 3.- 5. juuni ja 11. – 12. juuni 

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallase skulptuuriosakond, aadress Eha 41, Tartu. 

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 5 kuni 8 osalejat

Maksumus: 320 €.

Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: puitmaterjal, kinnitusvahendid, viimistlusvahendid (liivapaber), vajadusel saab abi elektritööriistadega suuremate tükkide lõikamisel ja materjali tükeldamisel.

Palume osalejatel ise kaasa võtta komplekt peitleid (vähemalt üks lapik, üks kumer ja üks V-profiiliga peitel), juhendaja toob samuti valiku peitleid. Lisaks tuleks kaasa võtta nahast töökindad, kaitseprillid ja pliiats-paber. 

Sihtgrupp: Käsitöö ja puidunikerduse huvilised, sobib nii nii algajatele kui edasijõudnutele.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Kasuks tuleb eelnev puidutöökogemus ja käeline osavus.

Kursuse sisukirjeldus:

Kursuse käigus valmistatakse nikerdatud esiküljega linnupesakast. Selleks

  • joonistame mõõtudele vastava kavandi
  • valime vastavalt ideele materjali
  • tutvume tööriistadega ja nendega töötamise ohutusega
  • valmistame kursuse lõpuks omanäolise nikerdatud pesakasti

Õpiväljundid:

Kursuse lõpetanu:

  • kasutab iseseisvalt omandatud teadmisi ja töövõtteid uute projektide puhul
  • tunneb peitleid ja oskab neid kasutada
  • oskab joonistada mõõtkavas kavandit ja muuta kahedimensionaalne joonistus ruumiliseks 
  • tunneb elektrilisi puidunikerduse tööristu

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: puitmaterjal, kinnitusvahendid, viimistlusvahendid (liivapaber), vajadusel saab abi elektritööriistadega suuremate tükkide lõikamisel ja materjali tükeldamisel.

Palume osalejatel ise kaasa võtta komplekt peitleid (vähemalt üks lapik, üks kumer ja üks V-profiiliga peitel), juhendaja toob samuti valiku peitleid. Lisaks tuleks kaasa võtta nahast töökindad, kaitseprillid ja pliiats-paber. 

Õppevorm: Teooria ja praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: Kursus lõppeb valminud pesakastiga

Õppekeskkonna kirjeldus: Kõrgem Kunstikool Pallase skulptuuriosakond

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Pallase skulptuuriosakonna vilistlane ja puukujur Karl Purga 

Juhendaja portfoolio leiab siit.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud