<     ALGAVAD KURSUSED

PORTREEILLUSTRATSIOONI WORKSHOP

KOHAD TÄIS!
Pallase maaliosakonna vilistlane ja illustraator Madli Lavin tuleb taas Tartusse, et sedapuhku juhendada portreeillustratsiooni töötuba. Töötoa eesmärk on tutvustada kaasaegse illustratsiooni suundi ja praktikaid, keskendudes sealjuures just inimese ja portree kujutamisele. Õppida tundma selles valdkonnas tegutsevate kunstnike loomingut, teha vahet erinevatel stiilidel ja lähenemistel ning neid ka ise oma teostes rakendada. Õppida lihtsustatud sümboleid ja märke kasutades joonistama inimese nägu ja looma isikupäraseid portreid, kaasaegseid illustratsiooni võtteid ja tehnikaid kasutades.
 
Oodatud on kõik joonistamis-ja illustratsioonihuvilised!

Toimumisaeg: 22. – 23. jaanuar

Ajakava:

22. ja 23. jaanuar:

10.00 – 12.00 kursus

12.00 – 13.00 lõunapaus

13.00 – 15.00 kursus

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 10,6 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: kuni 11 osalejat

Maksumus: 75 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: A3 paberid, harilik pliiats, kustukumm, pintslid, veetops. Palume osalejatel ise kaasa võtta: guaššid või akvarellid (hea kui oleks mõlemat), värvilised pliiatsid, tintekad, markerid, vildikad, pintslid (võiks olla ka vähemalt üks hästi peenikese otsaga pintsel), plokk tavalisi joonistuspabereid A4 suursuses.

Sihtgrupp:

Illustratsiooni, kunsti ja joonistamis huvilised/harrastajad.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks:

Eelnev joonistuslik/kunsti oskus ei ole oluline.

Kursuse sisukirjeldus:

Töötoa eesmärk on tutvustada kaasaegse illustratsiooni suundi ja praktikaid, keskendudes sealjuures just inimese ja portree kujutamisele. Õppida tundma selles valdkonnas tegutsevate kunstnike loomingut, teha vahet erinevatel stiilidel ja lähenemistel ning neid ka ise oma teostes rakendada. Õppida lihtsustatud sümboleid ja märke kasutades joonistama inimese nägu ja looma isikupäraseid portreid, kaasaegseid illustratsiooni võtteid ja tehnikaid kasutades.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu orienteerub kaasaegse illustratsiooni maastikul, tunneb olulisemaid tegevkunstnikke/illustraatoreid antud valdkonnas, eristab võimalikke stiililisi lähenemisi ja võtteid ning rakendab kaasaegsele portree illustratsioonile omaseid töövõtteid oma loomingus.

Õppesisu:

  • Sissejuhatus kaasaegsesse illustratsiooni. Portree illustratsiooni põhitõed ja põhimõtted.
  • Joonistusülesanded, mis keskenduvad joonele, kontuurile ja joonistatava objekti analüüsimisele.
  • Inimese näo anatoomia lihtsustatud ja illustreeriv kujutamine. Illustraatori “sõnaraamatu” loomine. Joonekindlus.
  • Karakteri tabamine, üldistus ja illustratsiooni komponeerimise praktika.
  • Isikupärase ja omanäolise portree illustratsiooni loomine.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: A3 paberid, harilik pliiats, kustukumm, pintslid, veetops. Palume osalejatel ise kaasa võtta: guaššid või akvarellid (hea kui oleks mõlemat), värvilised pliiatsid, tintekad, markerid, vildikad, pintslid (võiks olla ka vähemalt üks hästi peenikese otsaga pintsel), plokk tavalisi joonistuspabereid A4 suursuses. Kursusele on vaja kaasa võtta fotomaterjali endast või mõnest teisest tuttavast inimesest, kellest valmib kursuse lõpuks portreeillustratsioon.

Õppevorm: Tutvustus, näited, praktiline osa

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Pallase maaliosakonna vilistlane, vabakutseline kunstnik ja illustraator Madli Lavin 

 

COVID-19 piirangud

Seoses Vabariigi Valitsuse uute piirangutega alates 25. oktoobrist 2021, on täienduskoolitusele pääsemiseks vaja esitada COVID-19 vaktsineerimistõend või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (mitte vanem kui 6 kuud).