<     ALGAVAD KURSUSED

ÕLIMAALI BAASKURSUS 

Sügisel toimuvad Pallases õlimaali baaskursused, mida juhendab Pallase maaliosakonna vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi. Kursuse eesmärk on 6 järjestikusel nädalavahetusel harjutada natuurist maalimist kasutades natüürmorti, keskendutakse valgusele ja varjule, hele-tumedustele ja värvile.
Väikesed, kuni 8 osalejaga grupid võimaldavad juhendajal pakkuda palju individuaalset juhendamist.
 

Toimumisaeg: Laupäevad: 16. september – 21. oktoober. Kell 12.00 – 15.15. 

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 24 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 6 kuni 8 osalejat

Maksumus: 195 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, teip, palett, lahustitops, molbert. Palume osalejatel ise kaasa võtta pintslid (üks peenem, paar keskmist ja paar suuremat), maalinuga, värvid, lahusti (ilma lõhnata!)

Sihtgrupp: Maalihuvilised, kes soovivad arendada natuurist maalimise oskusi.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Varasem kokkupuude maalimisega, oskus töövahendeid kasutada algtasemel.

Kursuse sisukirjeldus:

Kursusel maalime natüürmorte, keskendume mordile ning kompositsioonile. Räägime lahustitest ja meediumitest ning nende kasutamisest. Katsetame erinevate meetoditega. Keskendume värvidele ja värvikaardi koostamisele. Räägime täpsemalt töö staadiumitest. Maalime. 

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Tunneb valguse-varju komponente ning oskab neid kasutada;
  • loob endale sobiva töökeskkonna;
  • viib seseisvalt läbi tööprotsessi;
  • tunneb erinevaid õlimaalitehnikaid;
  • tunneb oma värvipaletti;
  • ehitab iseseisvalt maali süsteemselt üles (tunneb staadiume, protsessi).

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, teip, lahustitops, palett, molbert. Palume osalejatel ise kaasa võtta pintslid (üks peenem, paar keskmist ja paar suuremat), maalinuga, õlivärvid (valge, kollane, punane ja sinine), lahusti (ilma lõhnata!)

Õppevorm: Loeng, praktiline osa (maalimine)

Õppekeskkonna kirjeldus: Maaliosakonna maaliklass

Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine vähemalt 70% kontakttundides  

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Pallase maaliosakonna vilistlane ja maalikunstnik Silver Laadi