<     ALGAVAD KURSUSED

 

NAHAST SANDAALIDE VALMISTAMINE

 

Kahepäevasel kursusel valmistatakse käsitsi kvaliteetsest taimpark- või kroominahast sandaalid. Sandaali lõige luuakse vastavalt osaleja jala mõõtudele.
Kursusel osalejad omandavad teadmised sandaalide konstruktsioonist ja erinevatest naha töötlemise tehnikatest. Tutvustatakse kroomnaha ja taimparknaha erinevusi ning naha hooldamise võtteid. Kursust juhendab Eestis ja Soomes tegutsev nahadisainer Marika Jylhä.

NB: kursusel ei valmistata ortopeedilisi sandaale.
Soovitame eelnevalt sandaalid paberil kavandada või otsida välja soovitud tulemuse (disaini) näiteid. Inspiratsiooni saab alt galeriist!

 

Toimumisaeg: 10.-11. mai, 2024
R, 10.05, kell 17:00-21:00. Koolituspäeva sisse jääb pooletunnine paus.
L, 11.05, kell 10:00-18:00. Koolituspäeva sisse jääb tunnine paus.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas. Nahadisaini osakond, Lev Tolstoi 4.

Õppekavarühm: tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamise ning naha töötlemise õppekavarühm

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi
Auditoorne: 1 akadeemiline tund.
Praktiline töö: 13 akadeemilist tundi.
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: 290 €
Hinna sees on kõik kursusel vajaminevad materjalid ja töövahendid. Osaleja saab valida sobiva naha ja värvitooni 3-4 variandi seast. Erisoovide korral palume enne kursuse toimumist konsulteerida koolitusjuhiga.

Grupi suurus: 4 osalejat

Sihtgrupp: disainerid, käsitööhuvilised, kingsepad; inimesed, kes soovivad enda jala järgi tehtud jalanõusid. Kursus sobib nii meestele kui naistele.

Tingimused kursusel osalemiseks: kasuks tuleb õmblusmasina kasutamise oskus. 

Õppe eesmärk:
Koolituse lõpetanu oskab valmistada lihtsaid nahast sandaale, teab nahast sandaalide valmistamise tehnoloogiat ja erinevaid käsitöövõtteid.

Õppe sisu:   
1. koolituspäev: sissejuhatus, mudeli valimine, lõike tegemine, nahast detailide väljalõikamine.
2. koolituspäev: sandaalide valmistamine, lõppviimistlus.

Õpiväljundid:
— Oskab iseseisvalt kodustes tingimustes sandaale valmistada;
— teab erinevaid nahaparkimise viise ja oskab nahka hooldada;
— teab erinevaid meetodeid jala järgi lõike võtmiseks;
— on omandanud nahatööks vajalikud käsitöövõtted, sh teab sandaalide valmistamiseks sobivaid tööriistu ja oskab neid vastavalt eesmärgile kasutada.

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö toimub Pallase nahadisaini osakonna töökodades (Tolstoi 4). Osalejate kasutada on nahatööks vajalikud tööriistad, õmblusmasinad ja materjalid kuni 4 osalejale.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviis: mitteeristav hindamine – valminud sandaalide esitlemine, suuline tagasiside.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes valmistas nahast sandaalid ning saavutas õpiväljundid. Juhul, kui osaleja ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend. Tõend väljastatakse isikule, kes osales tundides vähemalt 50%.

Juhendajad: Marika Jylhä – Eestis ja Soomes tegutsev nahadisainer ja ettevõtja; EKA aksessuaaridisaini külalisõppejõud. EKA nahakunst, MA. Uuri Marika tegemistest lisa veebilehelt kuulajylha.com.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja konserveerimise-restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Koolitustele registreerimine toimub läbi täienduskoolituste infosüsteemi Juhan.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee

Nahast sandaalide valmistamine - protsess ja valmis sandaalid

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä

Foto: Marika Jylhä