Muuseumiharidusele keskenduv täienduskoolitus

Veebruaris ja märtsis toimub muuseumiharidusele keskenduv kursus “Kaasav muuseumiharidus – kelle ja kuidas?“. Kursust juhendavad pikalt muuseumiharidusega tegelenud külalisjuhendajad: Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi ja PROTO avastustehase sisujuht Sireli Uusmaa.
Kursuse eesmärk on tutvustada ja tekitada huvi muuseumihariduse vastu ning jagada oskuseid ja teadmisi, kuidas muuseumiharidust oma töös teadlikult kasutada. Kursuse raames toimub kolm kohtumist, millest kaks toimuvad veebis ning viimane ühes Tartu muuseumis. Tulemina valmib igal osalejal üks metoodiline tegevus.

Kursus on suunatud lasteaia ja kooliõpetajatele ning muuseumihuvilistele.

 

Kursuse sisukirjeldus: 

1. veebiloeng: Muuseumihariduse võimalused – Eesti ja maailma näitel. Mis on muuseumididaktika – muuseumitunni näitel. Sireli Uusmaa.

2. veebiloeng: Muuseumimaastiku muutumine: Kas muuseumi pedagooogikasse on tekkinud uusi lahendusi COVIDi raames? Katsetame erinevaid lahendusi ja materjale. Kristi Paatsi.

3. kontaktloeng: Muuseumihariduse sihtgrupid kogetavate meetodite ja vahendite näitel.
 
Sisu: kogeme erinevatele sihtgruppidele sobilikke metoodilisi lahendusi nagu muuseumimäng, tegevusleht, meetoteid muuseumitunnist, publikuprogrammist jne. Näiteks katsetatakse ajaloo meetrit, metoodilisi tegevusi täiskasvanute programmist “Kõlvatu Tallinn” ja erinevaid käed-külge avastusmeetodeid. Kristi Paatsi ja Sireli Uusmaa.
 

Koolituse tulem: osalistel tuleb luua ühele oma valitud sihtgrupile üks metoodiline tegevus, mis on seotud konkreetse muuseumi/näituse/muuseumitunniga. Kõik osalised teevad seda individuaalselt või paaristööna ja saavad esitamise järel ülesande kohta ka tagasiside.

 

Toimumisaeg:
Laupäevad: 12. ja 26. veebruar, 19. märts.
Kursus toimub kolmel laupäeval, millest kaks esimest on veebisessioonid (kumbki 4 akad. tundi) ja viimane on kontaktõppes ühes Tartu muuseumis (sessiooni pikkus 6 akad. tundi). Kohtumiste vahele jääb mitu nädalat, mis annab võimaluse keskenduda iseseisvale tööle.

Maht: 14 akadeemilist tundi
Hind: 95 €
Ajakava ja registreerimine siin.
Täpsem info: täienduskoolituste juht Salme Kulmar, salme.kulmar@pallasart.ee