<     ALGAVAD KURSUSED

LISAKURSUS. INTARSIA: PUIDUST TASAPINDADE DEKOREERIMINE

Detsembris avaneb Pallases võimalus õppida unikaalset puidu dekoreerimise tehnikat: intarsiat. Igal osalejal valmib kahepäevase kursuse lõpuks intarsia tehnikas kaunistatud karp (mõõdud on 150 x 100 x 60mm / pikkus, laius, kõrgus). Kursuse jooksul omandatakse esialgsed teadmised ning praktilised oskused puidust tasapindade dekoreerimisel intarsia tehnikas. Kuna intarsia jaoks on tarvis vaid väheseid käsitööriistu, võib sellega vabalt tegeleda kodustes tingimustes kirjutuslaua taga.

Kursust viib läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane, lektor ja puidurestauraator Ingemar Maasikmäe. 

 

Väljastpoolt Tartut tulijatel on võimalik peatuda tasuta Pallase külaliskorteris. Selleks registreerumisel märku anda, kohad on piiratud.

 

Toimumisaeg: 10. – 11. detsember, kell 10.00 – 17.00 Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus.

Koht: Pallase mööbliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 7 – 10 osalejat 

Maksumus: 125 € Materjalid sisalduvad hinnas. Soovi korral eelnevalt otsida mustri või pildi kavand. Võimalusel kaasa võtta isiklik puidulõikenuga.

Sihtgrupp: Puidutöö valdkonna töötajad, -õpilased ja käsitööhuvilised.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Kasuks tuleb käsitööriistadega puidu lõikamise oskus.

Kursuse sisukirjeldus:

1. Sissejuhatav loeng: ajalugu, alaliigid, töövahendid, näited.

2. Pildi või mustri ornamendi valik ja/või kujundamine- vabalt valitud fotode või näidiste põhjal.

3. Erinevate intarsia alaliikide praktiseerimine.

4. Välja valitud intarsia liimimine karbi toorikule.

5. Karbi viimistlemine.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Tunneb intarsia ajalugu; kasutatavaid materjale ning töövahendeid; 
  • tunneb erinevaid intarsia alaliike: vabakäe-, geomeetrilist-, sae- ning plokkintarsiat;
  • omab praktilisi oskusi intarsia teostamiseks. 

Kursusel vajaminevad vahendid: Materjalid sisalduvad hinnas. Soovi korral eelnevalt otsida mustri või pildi kavand. Võimalusel kaasa võtta isiklik puidulõikenuga.

Õppevorm: Loeng ja praktiline töö

Õppekeskkonna kirjeldus: Pallase mööbliosakond

Lõpetamise tingimused: Kursuse käigus valminud töö esitlus ning tagasiside.

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendajad: Kursust viib läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane, lektor ja puidurestauraator Ingemar Maasikmäe. 

Juhendaja portfoolio on leitav siit.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud