<     ALGAVAD KURSUSED

KULDAMINE. 2-PÄEVANE TRADITSIOONILISTE KULDAMISTEHNIKATE ÜLEVAATLIK KURSUS

Aprillis toimub Kõrgema Kunstikooli Pallas mööbliosakonnas kuldamise kursus, mille jooksul tutvutakse teoorias ja praktikas erinevate kuldamise tehnikatega. Kursust viib läbi Pallase lektor, Babach OÜ tegevjuht ja Pärandtehnoloogia magister Kristjan Bachman.

Jaanuaris toimunud kursuse fotosid näeb siin

Väljastpoolt Tartut tulijatel on võimalik peatuda tasuta Pallase külaliskorteris. Selleks registreerumisel märku anda, kohad on piiratud.

 

Toimumisaeg: 15. ja 16. aprill 

Ajakava:

Esimene päev: 9.00 – 17.30 Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus.

Teoreetiline osa. Kursuse sissejuhatus. Ülevaade vesi- ja õlikuldamise kasutuskohtadest, kuldamiseks vajalikest materjalidest ja töövahenditest. Ülevaade vesikulddamise tööetappidest.

Praktiline osa. Krunditud kuldamisaluste ettevalmistamine – gesso krunt (vesikuldamine/Water gilding), polümendi (Bolus) kihtide peale kandmine. Ettevalmistused vesikuldamiseks.

Teine päev: 9.00 – 17.30 Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus.

Praktiline osa. Ettevalmistused kuldamiseks (töövahendid, materjalid), polümendi lihvimine, vesikuldamine, kaunistamistehnikad – munatempera muster (soovi ja aja korral). Kursuse lõpetamine.

Koht: Pallase mööbliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 20 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 4 – 8 osalejat 

Maksumus: 300 € Kõik materjalid ja töövahendid on kursuse poolt.

Sihtgrupp: Konservaatorid, restauraatorid

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Algkursus ei eelda eelnevat erialast oskust

Kursuse sisukirjeldus:

  • Sissejuhatus, kuldamismaterjalidega tutvumine (teooria);
  • vesi- ja õlikuldamise kasutuskohad (teooria);
  • praktilise kuldamise tööetapid (teooria) – kruntimine (Gesso grosso, Gesso sottile), polüment (Bolus), kuldamine (Watergilding/Oilgilding), poleerimis- ja kaunistamisvahendid (Dragon teeth, punching tools, egg-tempera etc);
  • kuldamisaluse ettevalmistamine (praktiline töö);
  • kuldamistehnikad (vesikuldamistehnikas näidise praktiline teostus);
  • kaunistustehnikad (praktiline töö).

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Omab ülevaatlikku teadmist erinevatest kuldamistehnikatest ja selleks kasutatavatest materjalidest;
  • eristab visuaalsel teel leht- ja õlikuldamist;
  • teostab praktiliselt kõiki vesikuldamise tööetappe;
  • teostab lihtsamaid kaunistustehnikaid.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kõik materjalid ja töövahendid on kursuse poolt.

Õppevorm: Loeng ja praktiline töö

Õppekeskkonna kirjeldus: Pallase mööbliosakond

Lõpetamise tingimused: Osalemine praktikumis, teoreetilise osa ja tööetappide läbimine

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendajad: Kursust viib läbi Kristjan Bachman – Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor, Babach OÜ tegevjuht, Pärandtehnoloogia magister. 

Juhendaja portfoolio on leitav siit.

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud