ETTE­VÕTLUS- JA ARENDUS­­KESKUS


Kõrgema Kunstikooli Pallas juurde 2013 aastal loodud ettevõtlus- ja arenduskeskuse (EAK) eesmärgiks on kooli eriala­osakondade ja tudengite suurem lõimumine ettevõtlus­keskkonnaga. EAK aitab kaasa sektorite­vahelisele koostööle, algatab uusi projekte ja osaleb aktiivselt innovaatiliste lahenduste arendamisel ning pakkumisel. EAK koostöö­partneriteks on ettevõtjad, ülikoolid, avaliku sektori organisatsioonid ning arendus­organisatsioonid nii Eestist kui väljastpoolt. Ühiselt aitame kaasa keskkonna­loomisele, kus loome- ja tehnoloogia­alased probleemid leiavad innovatiivseid ja lennukaid lahendusi.

MEIE TEENUSED

Innovatsiooni ning tootearendusprojektid
(otseselt õppekavadega seotud projektid)

Koostööprojektide algatamine, koordineerimine, juhtimine

Koostöösuhete arendamine ettevõtetega praktika- ja töövõimaluste loomise eesmärgil

Arendustegevusega seotud konkursside läbiviimine, vahendamine

 


VALIK KÕRGEMA KUNSTIKOOLI PALLAS KOOSTÖÖPROJEKTE

A Selection of Cooperation Projects of Pallas University of Applied Sciences

AVA TRÜKIS

 

Trükis tutvustab avalikku ruumi teostatud projekte, aga ka tehnoloogilisi- ja disainilahendusi. Samuti võib siit leida näiteid konserveerimise ja restaureerimise valdkonnast. Kõiki projekte ühendab koostöö partnerite või tellijatega. Esitletud projektidesse on kaasatud kõik seitse õppekava: fotograafia, maal ja maalingute restaureerimine, meedia- ja reklaamikunst, mööbel ja restaureerimine, nahadisain ja -restaureerimine, skulptuur ning tekstiil.