<     ALGAVAD KURSUSED

KAASAV MUUSEUMIHARIDUS – KELLE JA KUIDAS?

Muuseumiharidusele keskenduva kursuse eesmärk on tutvustada ja tekitada huvi muuseumihariduse vastu ning jagada oskuseid ja teadmisi, kuidas muuseumiharidust oma töös teadlikult kasutada. Kursuse raames toimub kolm kohtumist, millest kaks toimuvad veebis ning viimane Tartus Laulupeomuuseumis. Kursust viivad läbi Kalamaja muuseumi juhataja Kristi Paatsi ja Proto avastustehase sisujuht Sireli Uusmaa.
 

Toimumisaeg: laupäevad: 12. ja 26. veebruar, 19. märts.

Veebikohtumised Teamsis (mõlemad veebisessioonid 4 akad.tundi): 

Laupäevad, 12. ja 26. veebruar. 

10.00 – 11.30 Loeng Teamsis 

11.30 – 12.00 Lõunapaus 

12.00 – 13.30 Loeng Teamsis 

 

Kontaktõpe Tartus Laulupeomuuseumis (sessiooni pikkus 6 akad.tundi): 

Laupäev, 19. märts.

10.00 – 12.30 Loeng Tartus 

12.30 – 13.30 Lõunapaus 

13.30 – 16.00 Loeng Tartus 

 

Koht: Teams, Tartu

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 15 kuni 20 osalejat

Maksumus: 95 €. Muuseumipilet on hinna sees.

Sihtgrupp: Lasteaia ja kooliõpetajad, tudengid ja muuseumihuvilised

Kursuse sisukirjeldus:

  • Tutvume ja ka kogeme muuseumihariduse võimalusi;
  • Saame teada, kuidas on mõjutanud muuseumihariduse suundi tervisekriis.
  • Katsetame põnevaid metoodeid, et neid edukamalt ka oma töös kasutada.

1. veebiloeng: Muuseumihariduse võimalused – Eesti ja maailma näitel. Mis on muuseumididaktika – muuseumitunni näitel. Sireli Uusmaa.

2. veebiloeng: Muuseumimaastiku muutumine: Kas muuseumi pedagooogikasse on tekkinud uusi lahendusi COVIDi raames? Katsetame erinevaid lahendusi ja materjale. Kristi Paatsi.

3. kontaktloeng: Muuseumihariduse sihtgrupid kogetavate meetodite ja vahendite näitel.

Sisu: kogeme erinevatele sihtgruppidele sobilikke metoodilisi lahendusi nagu muuseumimäng, tegevusleht, meetoteid muuseumitunnist, publikuprogrammist jne. Näiteks katsetatakse ajaloo meetrit, metoodilisi tegevusi täiskasvanute programmist “Kõlvatu Tallinn” ja erinevaid käed-külge avastusmeetodeid. Kristi Paatsi ja Sireli Uusmaa.

Koolituse tulem: osalistel tuleb luua ühele oma valitud sihtgrupile üks metoodiline tegevus, mis on seotud konkreetse muuseumi/näituse/muuseumitunniga. Kõik osalised teevad seda individuaalselt või paaristööna ja saavad esitamise järel ülesande kohta ka tagasiside.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Teab, mis on muuseumiharidus ja oskab seda teadlikumalt oma töös kasutada.
  • Tunneb Eesti muuseumimaastiku haridusvõimalusi.
  • Oskab kasutada/luua muusemihariduse metoodeid.

Õppevorm: Loengud Teamsis ja Tartus, iseseisev töö

Õppekeskkonna kirjeldus: Teams, Tartu

Lõpetamise tingimused: Loengutes osalemine ja koolituse lõputöö esitamine

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendajad: Sireli Uusmaa, Proto avastustehase sisujuht ja Kristi Paatsi, Kalamaja muuseumi juhataja

 

COVID-19 nõuded

Alates 15. märts 2022 tuleb täienduskoolitustel osalemiseks kanda siseruumis kaitsemaski.