<     ALGAVAD KURSUSED

JOONISTUSKURSUS “JOONISTAMISE MEELESPEA” 

Novembris algab läbi viie nädala kestev joonistuskursus, mida juhendab Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik. Kursus on suunatud joonistamishuvilistele, kes soovivad oskusi värskendada või hoida oskused soojad. Kursusel joonistatakse praktiliste harjutustena objekte, natüürmorte ja veidi ka inimest; keskendutakse joonistamise puhul olulistele märksõnadele nagu valgus-vari, perspektiiv, kompositsioon, vorm ja sügavus.

Toimumisaeg: Neljapäeva õhtud: 4. november – 2. detsember

Ajakava:

18.00 – 20.15

Erandina 2. detsembril 18.00 – 20.45 (viimased 30-45 min kokkuvõte)

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 15,3 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 kuni 10 osalejat

Maksumus: 80 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, joonistamisvahendid, kustukumm. Esimesel kohtumisel saab tutvuda erinevate joonistusvahenditega ning seejärel juba soetada endale meelepärased töövahendid.  

Sihtgrupp: algajad joonistajad ja joonistamishuvilised, kes soovivad oskusi värskendada.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevaid oskusi vaja ei ole.

Kursuse sisukirjeldus:

Joonistamise kursusel räägitakse olulisematest joonistamise alustest ning proovitakse neid praktikas: pinna katmine ja pliiatsi hoidmine, joonistatava vaatlemine, vorm, sügavus ja valgus-vari, perspektiiv ja proportsioonid, kompositsioon, värskus. Koolitaja annab osalejale praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid, mida joonistamisel kasutada. Praktiliste harjutustena joonistatakse objekte, natüürmorte ja veidi ka inimest. Tutvutakse erinevate joonistusvahenditega. Vastavalt osaleja soovile on võimalik joonistada grafiidiga või kasutada ka teisi joonistusvahendeid.
Koolitaja annab lisaks üldistele nõuannetele individuaalset tagasisidet lähtuvalt osaleja vajadustest.

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud õppija:

  • joonistusoskuses on toimunud märgatav areng;
  • teab kursusel räägitud joonistamise tehnikaid ja põhimõtteid ja teab, kuidas neid praktikas rakendada;
  • teab erinevaid joonistusvahendeid ja oskab valida vastavalt oma eesmärgile sobiliku vahendi ja meetodi.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: paber, joonistamisvahendid, kustukumm. Esimesel kohtumisel saab tutvuda erinevate joonistusvahenditega ning seejärel juba soetada endale meelepärased töövahendid.  

Õppevorm: Praktiline töö

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tõend

Juhendaja: Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik

 

COVID-19 piirangud

Seoses Vabariigi Valitsuse uute piirangutega alates 25. oktoobrist 2021, on täienduskoolitusele pääsemiseks vaja esitada COVID-19 vaktsineerimistõend või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (mitte vanem kui 6 kuud).

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud