<     ALGAVAD KURSUSED

INTARSIA KURSUS: PUIDUST TASAPINDADE DEKOREERIMINE

Sügisel avaneb taas võimalus Pallases õppida unikaalset puidu dekoreerimise tehnikat: intarsiat. Igal osalejal valmib kahepäevase kursuse lõpuks intarsia tehnikas kaunistatud karp (mõõdud on 150 x 100 x 60mm / pikkus, laius, kõrgus). Kursuse jooksul omandatakse esialgsed teadmised ning praktilised oskused puidust tasapindade dekoreerimisel intarsia tehnikas. Kuna intarsia jaoks on tarvis vaid väheseid käsitööriistu, võib sellega vabalt tegeleda kodustes tingimustes kirjutuslaua taga. 

Kursust viib läbi Kõrgema Kunstikooli Pallas vilistlane, puidurestauraator ja mööbliosakonna meister Ingemar Maasikmäe. 

 

Toimumisaeg: 18. – 19. november, 2023. Kell 10.00 – 17.00. Päeva sisse jääb tunnine lõunapaus.

Koht: Pallase mööbliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 7 – 10 osalejat 

Maksumus: 135 €
Materjalid sisalduvad hinnas. Soovi korral eelnevalt otsida mustri või pildi kavand. Võimalusel kaasa võtta isiklik puidulõikenuga.

Sihtgrupp: puidutöö valdkonna töötajad, -õpilased ja käsitööhuvilised.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: kasuks tuleb käsitööriistadega puidu lõikamise oskus.

Kursuse sisukirjeldus:

1. Sissejuhatav loeng: ajalugu, alaliigid, töövahendid, näited.

2. Pildi või mustri ornamendi valik ja/või kujundamine- vabalt valitud fotode või näidiste põhjal.

3. Erinevate intarsia alaliikide praktiseerimine.

4. Välja valitud intarsia liimimine karbi toorikule.

5. Karbi viimistlemine.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

– tunneb intarsia ajalugu, kasutatavaid materjale ning töövahendeid;

– tunneb erinevaid intarsia alaliike: vabakäe-, geomeetrilist-, sae- ning plokkintarsiat;

– omab praktilisi oskusi intarsia teostamiseks. 

Kursusel vajaminevad vahendid: materjalid sisalduvad hinnas. Soovi korral eelnevalt otsida mustri või pildi kavand. Võimalusel kaasa võtta isiklik puidulõikenuga.

Õppevorm: loeng ja praktiline töö

Õppekeskkonna kirjeldus: kursus toimub õppe läbiviimiseks sobivates Kõrgem Kunstikool Pallase mööblidisaini osakonna ruumides.

Lõpetamise tingimused: kursuse käigus valminud töö esitlus, aktiivne osalemine vähemalt 70% kontakttundides. 

Hindamise viisid: mitteeristav hindamine – tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Kursust viib läbi Pallase vilistlane, puidurestauraator ja mööbliosakonna meister Ingemar Maasikmäe. 

Juhendaja portfoolio on leitav siit.

REGISTREERI