<     ALGAVAD KURSUSED

IDEEST KAVANDIKS – MOEKOLLEKTSIOONI LOOMINE

 

Moekollektsiooni kavandamise lühikursuse eesmärk on tutvuda erinevate võimalustega, kuidas oma disainiideid vormistada moekavanditeks ning seejuures mõned võimalused ka ise läbi katsetada. Läbi erinevate ülesannete õpime tundma kavandamise meetodeid ning otsime viise, kuidas kavandamine arendab edasi disaini ning vastupidi. Teeme katsetusi kollaažimisega ning töötame kangaga mannekeenil. Oluline osa on ka arutelul ja tagasisidestamisel, et mõtestada disainiprotsessi. Kursuse lõpuks areneb osalejal arusaam, millised kavandamise võtted sobivad tema oskuste ja ideedega ning ta on teinud esimesed sammud tervikliku moekavandite seeria loomiseks.

Koolituskursus sobib eriti hästi neile, kes soovivad osaleda Estonian Fashion Festivali programmis – tekstiilikunstnikud, ehtekunstnikud, tekstiili- ja moedisaini õppega alustajad. Teretulnud on ka moe- ja disainihuvilised, kellel EFF-iga seekord plaane pole. Eeldame huvi moedisaini vastu ning avatust katsetada erinevaid lähenemisi.

Kursust juhendab Kairi Lentsius, moe- ja ehete disainer, õppejõud ning ettevõtja, kes on 10 aastat töötanud oma brändiga ning keskendunud jätkusuutlike rõivaste ja ehete loomisele. Kairi on lõpetanud moedisaini magistriõpingud Rootsi Tekstiiliülikoolis ning omandanud tekstiilidisaineri diplomi Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Kairil on Eesti Disainiauhindade konkurssitelt mitmeid tunnustusi, oma kollektsioone on ta esitlenud nii Eestis kui ka välismaal, ta on 2016. aastast Eesti Disainerite Liidu liige ning on olnud ka Estonian Fashion Festivali üheks asutajaks. Uuri lisa: lentsiusdesign.com.

 

Toimumisaeg: 25.-26. november, 2023
11:00-13:15 koolitus
13:15-14:00 lõunapaus (45 min)
14:00-17:00 koolitus

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Koolituse maht: 14 akadeemilist tundi
Auditoorne: 2 akad. tundi
Praktiline töö õppeklassis: 12 akad. tundi
Õppetöö ei sisalda iseseisvat tööd.

Grupi suurus: 7-15 osalejat

Maksumus: 100 €
Koolitusel vajaminev kangas on kursuse hinna sees.
Palume osalejatel kaasa võtta: kangakäärid, nööpnõelad, teip, pliiatsid, vildikad, liim, pintslid.

Sihtgrupp: kursus sobib eriti hästi neile, kes soovivad osaleda Estonian Fashion Festivali programmis – tekstiilikunstnikud, ehtekunstnikud, tekstiili- ja moedisaini õppega alustajad. Teretulnud on ka moe- ja disainihuvilised, kellel EFF-iga seekord plaane pole.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: eeldame huvi moedisaini vastu ning avatust katsetada erinevaid lähenemisi.

Õppe sisu:  
— Moekavandite loomine – sissejuhatav loeng.
— Moekavandite konkurssidele esitamise põhitõed – loeng-ettekanne, arutelu.
— Kavandamise meetodid, komponendid, võimalused – praktilised workshopid.
— Disainiprotsessi mõtestamine – arutelu, analüüs, tagasisidestamine.

Õpiväljundid: 
Koolituskursuse lõpetanud osaleja:
— analüüsib oma ideid moekavandite loomise kontekstis;
— oskab valida kavandamiseks sobivaid töövahendeid;
— teab moekavandite loomise põhilisi komponente nagu vorm, värv ja mustrid;
— väljendab kavandamisel originaalsust, mängulisust;
— oskab sõnastada oma moekollektsiooni eesmärke;
— teab moekavandite konkurssidele esitamise põhitõdesid.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse lõpetamise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitles kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Hindamise viisid: mitteeristav hindamine: kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, arutlemine, suuline tagasiside

Juhendaja: Kairi Lentsius, moe- ja ehete disainer, õppejõud ning ettevõtja.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee