<     ALGAVAD KURSUSED

GRAAFILISE DISAINI BAASKURSUS

Toimumisaeg: Teisipäeva ja kolmapäeva õhtud: 29. august – 27. september

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Ajakava: õhtuti 17.00 – 20.00

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: 345 €

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: Väikeetevõtjad, sisuloojad, graafilise disaini õppimisest huvitunud

Õppe alustamise tingimised: Arvuti (Windowsi) kasutamise baasoskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk ja tutvustus: Kursuse käigus tutvume graafilise disaini kasutusaladega ja õpime valima töövõtteid vastavalt disainitavale sisule, sihtgrupile ja selle asukohale. Tutvume tüpograafia aluste, kompositsioonivõtete, trükitehnoloogiate ja värviruumidega ning lahendame erinevaid ülesandeid, millega kaasneb ka Adobe Illustratori ja Photoshopi põhifunktsioonide õpe. Räägime põgusalt disaineri suhtlusest kliendiga. Uurime erinevaid kunstistiile ning proovime nende eeskujul nii trükitava infomaterjali, digimeedia kui ka tarbeesemete kujundamist.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

 • valib õiged töövõtted ja ammutab inspiratsiooni kunstiajaloost;
 • suhtleb kliendiga, loob briifi;
 • loob, kasutab ja kombineerib nii illustreerivat kui ka tekstilist materjali;
 • kasutab õigesti RGB ja CMYK värvisüsteeme;
 • teab Adobe Illustratori ja – Photoshopi kasutusvõimalustest;
 • muudab fotode tonaalsust ja teeb lihtsamaid korrektsioone;
 • loob nii vektor- kui ka rastergraafikas illustratsioone;
 • omab baasteadmisi bännerite ja trükiste loomiseks.

 

Õppe sisu:

 • Tutvume graafilise disaineri igapäevatööga ning räägime kliendiga suhtlemisest (briif, leping).
 • Ammutame inspiratsiooni kunstiajaloost ning kasutame ajaloolisi võtteid oma kujunduste loomises.
 • Disainime infograafika; plakati, flaieri ja visiitkaardi ning õpime selle käigus teksti kujundamist (nt küljendamine, fondi valik), illustratsiooni loomist ja kompositsioonivõtteid.
 • Tutvume ka trükifailide loomisega.
 • Katsetame veebis kasutatava graafika loomist (bännerid, Facebooki cover) ning leiame selle erisused trükitavast meediast.
 • Kursuse lõpus tutvume ka pakendi ja tarbeesemete kujundamise eripäradega, luues kujunduse ehtekarbile.

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas kujundusgraafika õppejõud

Juhendaja: Katrin Leement, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud