<     ALGAVAD KURSUSED

GRAAFILISE DISAINI BAASKURSUS

Graafilise disaini baaskursus keskendub Adobe Illustratori ja Photoshopi põhifunktsioonide õppimisele, et kujundada lihtsamaid trükifaile ja digimeediat. Tutvume graafilise disaini kasutusaladega ja õpime valima töövõtteid vastavalt eesmärgile ja sihtgrupile. Tegeleme tüpograafia aluste, kompositsioonivõtete, trükitehnoloogiate ja värviruumidega ning räägime põgusalt disaineri suhtlusest kliendiga. Uurime erinevaid kunstistiile ning proovime nende eeskujul nii trükitava infomaterjali, digimeedia kui ka tarbeesemete kujundamist.

 

Toimumisaeg: 05.03-03.04.2024. Teisipäeviti ja kolmapäeviti, kell 17:00-20:00.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
Auditoorne: 10 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 30 akadeemilist tundi
Koolitus ei sisalda iseseisvat tööd.

Maksumus: 345 €
NB! Varajase registreerimise soodustus!
Registreerides kursusele kuni 11.02 (kaasa arvatud): kursuse maksumus 300 €.
Registreerides alates 12.02: kursuse maksumus 345 €.

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: väikeetevõtjad, sisuloojad, sotsiaalmeedia turundajad, küljendajad, graafilise disaini õppimisest huvitunud.

Õppe alustamise tingimised: arvuti (Windowsi operatsioonisüsteemi) kasutamise baasoskused. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe sisu:
— Graafilise disaini definitsioon, kasutusvaldkonnad. Tutvus Adobe Illustratoriga.
— Adobe Illustrator: pindade täitmine.
— Logo loomine ja logoraamatu kirjeldus.
— Visiitkaardi loomine, töötamine tekstiga.
— Photoshop: põhilised tööriistad ja värvikorrektsioon.
— Fotomanipulatsioon, tausta eemaldamine fotodelt ja pildimaterjali loomine reklaampinna jaoks.
— Veebireklaami loomine ja optimeerimine Illustratoris ja Photoshopis.
— Kloonimise tööriistad, värvikorrektsioon, portree töötlus ja vana foto taastamine.
— Pakendidisaini tutvustus ja fotomanipulatsioon, välireklaami kujundamine.
— Voldiku kujundamine.

Õpiväljundid:
Kursuse lõpetanu:
— valib õiged töövõtted ja ammutab inspiratsiooni kunstiajaloost;
— suhtleb kliendiga, loob briifi;
— loob, kasutab ja kombineerib nii illustreerivat kui ka tekstilist materjali;
— kasutab õigesti RGB ja CMYK värvisüsteeme;
— teab Adobe Illustratori ja – Photoshopi kasutusvõimalustest;
— muudab fotode tonaalsust ja teeb lihtsamaid korrektsioone;
— loob nii vektor- kui ka rastergraafikas illustratsioone;
— omab baasteadmisi bännerite ja trükiste loomiseks.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Tähe hoone arvutiklassis. Osalejate kasutada on Adobe programmidega varustatud Windowsi operatsioonisüsteemiga lauaarvutid kuni 13 osalejale. Olemas on ka tasuta wifi.

Väljastatav dokument: tunnistus või tõend

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine, kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituse läbimise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% tundides. Kui osaleja ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Katrin Leement, kujundusgraafik, Pallase meedia- ja reklaamidisaini osakonna vilistlane ja külalisõppejõud.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee