<     ALGAVAD KURSUSED

GRAAFILINE DISAIN EDASIJÕUDNUTELE

Toimumisaeg: Kolmapäeviti ja reedeti: 4. jaanuar – 10. veebruar 2023

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Ajakava: õhtuti 17.00 – 20.00

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppekava number: TK-2.2-1/26

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: Kujundajad, disainerid, väikettevõtjad

Õppe alustamise tingimised: Eelnev programmide Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator kasutamise kogemus. Kasuks tuleb graafilise disaini baaskursuse eelnev läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk ja tutvustus: Kursuse käigus kordame lühidalt üle graafilise disaini alused: vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, tüpograafia põhitõed, kompositsiooni põhireeglid ja räägime trükitehnoloogiate erinevustest.
Programmiõpe jätkub sealt, kus graafilise disaini baaskursus lõppes. Õpime mustvalge foto värviliseks tegemist, peente detailide taustast välja lõikamist ja animeerimist, vektor- ja rasterillustratsioonide loomist, mustrite kasutamist. Süüvime pisut tõsisemalt ka trükiste disainimisse ja korrektsesse trükiettevalmistusse. Proovime logo disainimist ning räägime logoga kaasneva juhendi koostamisest.

Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

– kasutab õigesti RGB ja CMYK värvisüsteeme;
– omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
– omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
– loob keerukamaid illustratsioone nii Photoshopis kui Illustratoris;
– oskab fotot korrigeerida ning töödelda
– loob lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
– teab, millised on logodisaini põhimõtted ja millest koosneb logoraamat;
– kasutab programme paralleelselt ja valib sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
– kasutab iseseisvalt kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

Õppe sisu:

  • Graafilise disaini põhitõdede kordamine;
  • Adobe Photoshopis: kollaaži loomine, mustvalge foto värviliseks muutmine, maskimine, animeerimine jne;
  • Adobe Illustratoris: mustrite loomine ja kasutamine, mesh tool, illustratsiooni loomine, trükise disain;
  • Põgus sissejuhatus Adobe Indesigni;
  • Trükiettevalmistuse põhitutvustus;
  • Valime õigeid töövõtteid vastavalt vajadusele ja tulemuse keerukusele;
  • Logo, logoraamatu ja brändiraamatu tutvustus ja disain;
  • Disaineri suhtlus kliendiga, briifimine.

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas kujundusgraafika õppejõud

Juhendaja: Katrin Leement, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja

 

Kursuseid viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.