<     ALGAVAD KURSUSED

GRAAFILINE DISAIN EDASIJÕUDNUTELE. Lisakursus.

Toimumisaeg: Novembris: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26. Detsembris: 2, 3. (neljapäevad ja reeded)

Koht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Ajakava: õhtuti 17.00 – 20.00

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppekava number: TK-2.2-1/26

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi kontaktõpet

Maksumus: Tasuta

Grupi suurus: 10-13 osalejat

Sihtgrupp: Kujundajad, disainerid, väikettevõtjad

Õppe alustamise tingimised: Eelnev programmide Adobe Photoshop ja Adobe Illustrator kasutamise kogemus. Kasuks tuleb graafilise disaini baaskursuse eelnev läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk ja tutvustus: Kursuse käigus kordame lühidalt üle graafilise disaini alused: vektor- ja rastergraafika erinevused, värvisüsteemid, tüpograafia põhitõed, kompositsiooni põhireeglid ja räägime trükitehnoloogiate erinevustest.
Programmiõpe jätkub sealt, kus graafilise disaini baaskursus lõppes. Õpime mustvalge foto värviliseks tegemist, peente detailide taustast välja lõikamist ja animeerimist, vektor- ja rasterillustratsioonide loomist, mustrite kasutamist. Süüvime pisut tõsisemalt ka trükiste disainimisse ja korrektsesse trükiettevalmistusse. Proovime logo disainimist ning räägime logoga kaasneva juhendi koostamisest.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

– teeb vahet RGB, CMYK värvisüsteemidel ja oskab neid õigesti kasutada;
– omab baasteadmisi trükiste loomiseks;
– omab ülevaadet Adobe Illustratori ja Adobe Photoshopi kasutusvõimalustest;
– suudab luua keerukamaid illustratsioone nii Photoshopis kui Illustratoris;
– oskab muuta mustvalge foto värviliseks;
– oskab peeneid detaile taustast välja lõigata maskimise teel;
– suudab luua lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
– oskab kasutada mesh tooli Illustratoris;
– teab, millised on logodisaini põhimõtted ja millest koosneb logoraamat;
– oskab iseseisvalt kasutada programme lihtsamate ülesannete lahendamiseks;
– oskab kasutada programme paralleelselt ja valida sobivad vahendid ja tehnikad oma eesmärgi saavutamiseks;
– oskab kasutada kujundusprogramme oma erialatöö täiustamiseks või lihtsustamiseks.

Õppe sisu:

Graafilise disaini põhitõdede kordamine.
Adobe Photoshopis: kollaaži loomine, mustvalge foto värviliseks muutmine, maskimine, animeerimine jne.
Adobe Illustratoris: mustrite loomine ja kasutamine, mesh tool, logo ja logojuhendi disain, illustratsiooni loomine, trükise disain ja trükiettevalmistus.

Õppemeetodid: teoreetiline sissejuhatus, praktiline ja individuaalne juhendamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames teostatud praktilised tööd. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas kujundusgraafika õppejõud

Juhendaja: Katrin Kelpman, kujundusgraafik ja reklaamikujundaja

 

COVID-19 piirangud

Seoses Vabariigi Valitsuse uute piirangutega alates 25. oktoobrist 2021, on täienduskoolitusele pääsemiseks vaja esitada COVID-19 vaktsineerimistõend või tõend COVID-19 läbipõdemise kohta (mitte vanem kui 6 kuud).

 

Kursuseid viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.