<     ALGAVAD KURSUSED

GRAAFILINE DISAIN EDASIJÕUDNUTELE

 

Toimumisaeg: 09.01 – 07.02, 2024. Teisipäeviti ja kolmapäeviti, kell 17:00-20:00.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas, Tähe 38b, Tartu

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi
— Auditoorne: 10 akad. tundi
— Praktiline: 10 akad. tundi
— Iseseisev töö: 20 akad. tundi

Maksumus: 345 €

Grupi suurus: 10-12 osalejat

Sihtgrupp: kujundajad, disainerid, (sotsiaalmeedia)turundajad, väikeettevõtjad.

Õppe alustamise eeldused: programmide Adobe Photoshop ja Illustrator kasutamise kogemus. Kasuks tuleb “Graafilise disaini baaskursuse” eelnev läbimine. Tööd lihtsustab inglise keele oskus.

Õppe eesmärk: koolituskursuse tulemusel mõistab õppija Adobe Photoshopi ja Illustratori olulisemaid kasutusvõimalusi, tööriistu ja -protsesse, et kujundada trükiseid, logosid, illustratsioone ja lihtsamaid liikuvaid pilte.

Õpiväljundid: kursuse edukalt läbinu
— kasutab eesmärgile sobivaid vahendeid ja tehnikaid, mõistes Adobe Illustratori ja Photoshopi kasutusvõimalusi;
— oskab kasutada RGB ja CMYK värvisüsteeme;
— loob keerukamaid illustratsioone Photoshopis ja Illustratoris;
— loob lihtsamaid animatsioone ja liikumisi (gif bänner);
— omab põhiteadmisi trükiste loomiseks;
— teab logodisaini ning logoraamatu koostamise põhimõtteid.

Õppe sisu:
— Kordamine: graafilise disaini põhitõed.
— Adobe Photoshop: kollaažimine, foto värvid, maskimine, animeerimine.
— Adobe Illustrator: mustrid, mesh tool, illustratsiooni loomine, trükise disain.
— Sissejuhatus Adobe Indesign-i.
— Trükiettevalmistus.
— Õigete töövahendite valimine vastavalt vajadusele ja eesmärgile.
— Logo, logoraamat ja brändiraamat.
— Disaineri suhtlus kliendiga, briifimine.

Õppekeskkonna kirjeldus: koolituskursus toimub Pallase Tähe tn hoone arvutiklassis, osalejad kasutavad vastava tarkvaraga varustatud lauaarvuteid.

Õppemeetodid: loeng, praktilised harjutusülesanded, ühine ja individuaalne juhendamine, arutlemine.

Hindamisviisid: mitteeristav hindamine: kursuse raames teostatud praktiliste tööde ülevaatus, suuline tagasiside.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus või tõend.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: täienduskoolituse läbimise tunnistus väljastatakse isikule, kes esitas kursuse raames teostatud praktilised tööd, saavutas õpiväljundid ning osales vähemalt 70% kontakttundides. Juhul, kui osaleja ei saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, väljastatakse isikule täienduskoolituses osalemise kohta tõend.

Koolitaja: Katrin Leement, kujundusgraafik, Pallase meedia- ja reklaamidisaini osakonna vilistlane ja õppejõud.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus enesearengut väärtustavale inimesele.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee