<     ALGAVAD KURSUSED

FIGUURI VISANDAMINE

Septembris ja oktoobris toimub 5 nädala pikkune figuuri visandamise kursus. Igal kohtumisel visandatakse (akti)modelli. Kursuse eesmärk on arendada kiirete visandite abil üldist figuuri kujutamise oskust ja käelist vabadust. Kursust juhendab Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik.

Toimumisaeg: Teisipäeva õhtud: 20. september – 18. oktoober (5 nädalat)

Ajakava:

20. sept. – 11. okt. 18.00 – 20.00. 18. oktoobril 18.00 – 20.45.

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 14,5 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 kuni 10 osalejat

Maksumus: 155 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: 1 tavapärane pakk A2 paberit ja esialgu 1 pakk A3 visandipaberit (u 100 tk pakis), kuid ilmselt kulub 2 pakki + mõned erineva tugevusega pliiatsid, süsi, kustukummid ja teritajad/noad, teip. Kui keegi tahab proovida muid vahendeid, siis need peaks ostma ise (kuid nõuandeid saab jagada juhendaja).Palume osalejatel ise kaasa võtta: varem ostetud vahendeid, mida oleks mõttekas kursuse raames ära kasutada.

Sihtgrupp: Algajad joonistajad ja joonistamishuvilised, kes soovivad figuuri visandamist harjutada ja oskusi arendada. Mõningane kogemus visandamise või joonistamisega tuleb kasuks, kuid ei ole kohustuslik.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevaid oskusi vaja ei ole, oskuste arendamine toimub osaleja olemasolevate teadmiste baasil.

Kursuse sisukirjeldus:

Kursusel räägitakse olulisematest figuuri üldmulje kujutamise alustest ning proovitakse neid praktikas. Teemad on: figuuri vaatlemine, vorm,  valgus-vari, värvid, perspektiiv ja proportsioonid, kompositsioon, värskus. Koolitaja annab osalejale praktilisi nõuandeid ja näpunäiteid, mida visandamisel ära kasutada.

Kursuse praktilises osas visandatakse (akti)modelli ning tutvutakse figuuri kujutamise oskust arendavate meetoditega. Keskendutakse figuuri üldmulje kujutamisele (sh poos, liigutused, üldproportsioonid) ning naturalistliku kujutamise põhimõtetele. Osaleja soovi korral julgustatakse naturalistliku kujutamise põhimõtete pinnalt erinevate stiilide ja kujutamisviisidega katsetama.Koolitaja annab lisaks üldistele nõuannetele vajadusel individuaalset tagasisidet lähtuvalt osaleja vajadustest.

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud õppija:

  • on figuuri joonistamisel varasemaga võrreldes enesekindlam ja julgeb erinevate võtetega katsetada;
  • teab kursusel räägitud joonistamise võtteid ja põhimõtteid ja teab, kuidas neid praktikas rakendada.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: 1 tavapärane pakk A2 paberit ja esialgu 1 pakk A3 visandipaberit (u 100 tk pakis), kuid ilmselt kulub 2 pakki + mõned erineva tugevusega pliiatsid, süsi, kustukummid ja teritajad/noad, teip. Kui keegi tahab proovida muid vahendeid, siis need peaks ostma ise (kuid nõuandeid saab jagada juhendaja).Palume osalejatel ise kaasa võtta: varem ostetud vahendeid, mida oleks mõttekas kursuse raames ära kasutada.

Õppevorm: Teooria, praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: Kursuse jooksul valminud tööde esitamine, tööde ülevaatusest osa võtmine, koos õpetajaga tööde analüüsimine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud