< ALGAVAD KURSUSED

ETTEVALMISTUSKURSUS: KOMPOSITSIOON

Kompositsiooni ettevalmistuskursus on suunatud kunstikõrgkooli sisseastujatele. 
Kursus toetab kõikide Pallase osakondade sisseastumiseksamiteks ettevalmistumist.
Tegeleme tasapinnalise kompositsiooni töövõtete ja printsiipidega, mis aitavad läheneda (teose, ülesande) kavandamisele teadlikult ning loominguliselt. Kursus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest kompositsiooniülesannetest. Ülesannete lahendamisele järgneb analüüs ja tagasiside.

 

Toimumisaeg: 20.-21.04.2024
Laupäev, 20.04, kell 10:00-16:00 (päeva sisse jääb tunnine lõunapaus).
Pühapäev, 21.04, kell 10:30-16:00 (päeva sisse jääb pooletunnine lõunapaus).

Koolituse maht: 17 akadeemilist tundi
Auditoorne: 7 akadeemilist tundi
Praktiline töö: 7 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: 3 akadeemilist tundi

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas. Maaliosakond, Lev Tolstoi 4.

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Grupi suurus: 10-15 osalejat

Maksumus: 70 €

Kursusel kasutatavad materjalid ja töövahendid:
NB! Registreerunutele saadetakse täpsustav info selle kohta, mis ise kaasa tuleb võtta!
— Valge paber, värviline paber, kirju paber, must paber. Mitmekesisuse ja katsetamise eesmärgil võib olla pabereid erinevas paksuses. Osa paberit kulub proovimiseks.
— Joone vedamise vahendid: harilikud pliiatsid, tindipliiatsid, markerid, pintslid.
— Joonlauad, mis sobituvad erinevate vahenditega. Rullikjoonlaud. Mõne vahendi jaoks on vaja paksema servaga joonlauda, teisele vahendile sobib metallist joonlaud. Erinevad lekaalid, sirkel.
— Must tušš või tint.
— Nuga ja lõikematt, käärid, kustukumm.
— Liimipulk, teibid.
— Veetops, majapidamispaber.
— Pildistamiseks kaameraga telefon.

Sihtgrupp: abituriendid jt kunstikõrgkooli sisseastujad.

Õpingute alustamise tingimused: eelteadmised kompositsioonist tulevad kasuks, aga nende puudumine pole takistuseks kursusel osalemisel.

Õppe sisu:
— Mõisted, terminid ja tekstil põhinevate ülesannete tõlgendamine.
— Töövõtted ja kompositsiooni loomise printsiibid.
— Ajalise piiranguga ülesannete lahendamine.
— Töövahendite ja materjalide kasutamine, töö vormistamine.

Õpiväljundid:
— Teab kompositsioonialaseid termineid ning oskab neid eksamiülesande kontekstis kasutada.
— Teab ja kasutab kompositsiooni seadmiseks erinevaid printsiipe, töövõtteid, vahendeid ja materjale.
— Oskab kompositsiooniülesande lahendamisel arvestada ajalise piiranguga.
— Tunneb ära enda tugevad küljed ning rakendab neid teadlikult.

Õppekeskkonna kirjeldus: kursus toimub Pallase Tolstoi hoone kompositsiooniklassis, kus on õppetööks vajalik inventar kuni 15 osalejale.

Väljastatav dokument: tõend

Lõpetamise tingimused: täienduskoolituses osalemise või selle lõpetamise kohta väljastatakse tõend, kuhu märgitakse õppe sisupunktid. Tõend väljastatakse isikule, kes osales auditoorsetes ja praktilise töö tundides vähemalt 50%.

Juhendaja: Imbi Kruuv, ERKI tekstiilikunst; Kõrgema Kunstikooli Pallas lektor (maal, kompositsioon), Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži lektor. Eesti Kunstnike Liidu ja Tartu Kunstnike Liidu liige.

 

REGISTREERI

 


Kõrgem Kunstikool Pallas – kunsti, disaini ja restaureerimise valdkonna koolitused Tartus.

Kontakt:
Maris Makurin
Koolitusjuht
+372 730 9823
maris.makurin@pallasart.ee