<     ALGAVAD KURSUSED

ETTEVALMISTUS KUNSTIÕPPESSE ASTUMISEKS: JOONISTAMISE ALUSED

Kohad täis! Järgmine kursus toimub 4. aprill – 9. mai, registreerimine siin.
 
Veebruaris algab kaks kuud kestev joonistamise ettevalmistuskursus, mis on suunatud kunstikooli või kunstiülikooli sisseastujate ettevalmistamisele. Kursuse eesmärk on arendada ja kinnistada joonistamise alusteadmisi ning põhilisi kujutamisega seotud oskusi ning muuta seeläbi lihtsamaks naturalistlike joonistusülesannete läbimine.
 
Kursust juhendab Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik.
 

Toimumisaeg: Teisipäeva õhtud: 7. veebruar – 28. märts

Ajakava:

18.00 – 20.00

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 21 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 8 kuni 10 osalejat

Maksumus: 130 €. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: A3 ja A2 paber, harilik pliiats, kustukumm, söepulgad, grafiit. 
Palume osalejatel ise kaasa võtta: Märkmik märkmete jaoks. Kursuse 2. tunniks võib osta meelepärase paberi või visandiploki (ei ole kohustuslik) ning kohustuslik on osta kursuse jooksul mõned lihtsamad töövahendid (teip, harilikud ja/või mõned muud joonistusvahendid, kustukumm). Soovi korral kaasa võtta juba kunagi varem ostetud vahendeid, mida oleks mõttekas kursuse raames ära kasutada.

Sihtgrupp: Kõik, kes on huvitatud kunstikooli/kunstiülikooli astumisest ning soovivad arendada ja kinnistada põhilisi oskusi, mida joonistamisel vaja läheb.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Huvi joonistamise/kunsti vastu ning valmisolek sihikindlalt harjutada.

Kursuse sisukirjeldus:

Kursus koosneb teoreetilisest sissejuhatusest, mis keskendub seaduspärasustele, võtetele ja põhimõtetele, mida kasutatakse joonistamisel ja naturalistlikul kujutamisel. Suurem osa kursuse mahust kasutatakse selleks, et harjutada teoorias räägitut praktikas kasutama.

Joonistatakse erinevaid lühemaid ja pikemaid praktilisi harjutusi (objektid, natüürmordid ja modell). Õppejõud annab näpunäiteid ja soovitusi, mis aitavad muuta joonistamise ja kujutamise usutavamaks ning lihtsamaks. Vajadusel annab õppejõud individuaalseid soovitusi.

Läbitavad teemad on: joonistusvahendi hoidmine, viirutamine ja pinna katmine, joonistatava vaatlemine, vorm ja sügavus, proportsioonid, perspektiiv, portree joonistamine, vähemal määral kompositsioon ning värvide kasutamine.

Õpiväljundid:

Kursuse edukalt läbinud õppija:

  • on joonistamisel enesekindlam;
  • teab joonistamisel ja kujutamisel kasutatavaid põhilisi seaduspärasusi ja põhimõtteid, millest kursuse jooksul on räägitud ning teab, kuidas neid praktikas kasutada.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: A3 ja A2 paber, harilik pliiats, kustukumm, söepulgad, grafiit. 
Palume osalejatel ise kaasa võtta: Märkmik märkmete jaoks. Kursuse 2. tunniks võib osta meelepärase paberi või visandiploki (ei ole kohustuslik) ning kohustuslik on osta kursuse jooksul mõned lihtsamad töövahendid (teip, harilikud ja/või mõned muud joonistusvahendid, kustukumm). Soovi korral kaasa võtta juba kunagi varem ostetud vahendeid, mida oleks mõttekas kursuse raames ära kasutada.

Õppevorm: Teooria, praktiline töö

Nõuded lõpetamiseks: Kursuse jooksul valminud tööde esitamine, tööde ülevaatusest osa võtmine, koos õpetajaga tööde analüüsimine.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Tartu Ülikooli maaliosakonna vilistlane, vabakutseline maalikunstnik ja illustraator Maarja Nõmmik