Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Kõrgema Kunstikooli Pallas üliõpilased saavad soovi korral külalisüliõpilasena õppida kõrgkoolides, millega Pallasel on sõlmitud koostöölepingud:

Üliõpilane esitab Kõrgema Kunstikooli Pallas õppeosakonnale külalisüliõpilase avalduse, kus on vastuvõtva kõrgkooli kinnitus ja läbitavad ained. Õpingute lõppedes väljastab vastuvõtva kõrgkooli õppeosakond külalisüliõpilasele õpingute väljavõtte/hinnetelehe, mis tuleb esitada Pallase õppeosakonnale. Mujal sooritatud õppeainete arvestamist õppekava täitmisel otsustab üldõppe keskus või erialaosakond. Üliõpilase nominaalne õppeaeg ei pikene teistes kõrgkoolides õpitud aja võrra.

Täpsem info õppeosakonnast.

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud