Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Praktika Pallase õppuritele

Erasmuse raames on võimalik osaleda praktikal Euroopa Liidu liikmesriikides ja programmiga liitunud riikides (Island, Liechtenstein, Norra, Türgi, Horvaatia, Šveits). Praktikakoht tuleb igal tudengil ise leida. Praktikakoha leidmisel võib olla kasu Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud platvormist Global Placement, Erasmus Student Network organisatsiooni poolt loodud platvormist ErasmusIntern ja erialaosakondade kontaktidest. Praktikakoha Portugalis võib leida Placement in Portugal lehelt. Eestikeelset lisainformatsiooni Erasmus+ programmi kohta leiab tudeng siit. Euroopa Komisjon on valmistanud ka  korduma kippuvate küsimuste dokumendi, mille tudeng leiab siit.

Kandideerimise tingimused

Erasmuse programmi raames on õigus välisriigis praktikat sooritada üliõpilastel:

  • kes on immatrikuleeritud Pallase üliõpilaseks
  • kellel pole õppemaksu tasumises võlgnevusi

Eelisjärjekorras saavad välismaale kandideerida üliõpilased, kes on kandideerimisega samal õppeaastal olnud sissetulevatele Erasmuse üliõpilastele tuutoriks. Komisjonil on õigus eelistada kandidaate, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Kui praktikakoht on leitud, sõlmib välissuhete juht kolme poole vahel praktikaplaani, milles lepitakse kokku praktikaperioodi ajavahemik ning tehtavad tööd. Peale perioodi lõppu koostatakse Europassi õpirändetunnistus tegelike kuupäevade, töötundide ja tehtud tööde kohta ning täidetakse välissuhete juhi käest saadav aruanne. Töötundide alusel on võimalik õppeosakonnas taotleda ainepunktide üle kandmist.

Äsjalõpetanute praktika

Erasmus+ programmiga on võimalik minna praktikale ka vahetult pärast Pallase lõpetamist. Äsjalõpetanute praktikaperiood arvestatakse lõpetatud õppeastme alla ning peab olema sooritatud 12 kuu jooksul pärast lõpetamist. Äsjalõpetanute praktikal ei saa osaleda Pallase lõpetanu, kes on asunud edasi õppima.

Kandideerimise tingimused

Erasmus+ programmi raames saavad äsjalõpetanute praktikale kandideerida üliõpilased:

  •  kes on immatrikuleeritud Pallase üliõpilaseks;
  •  kes kandideerimise hetkel on 4. kursuse üliõpilased;
  •  kellel ei ole kandideerimise hetkel võlgnevusi õppemaksus.

Kandideerida võivad üliõpilased, kes on varem Erasmusega õppimas ja praktikal käinud, kuid kellel ei ole vastavas õppeastmes veel ära kasutatud lubatud 12 kuud. Eelisjärjekorras saavad kandideerida üliõpilased, kes on kandideerimisega samal õppeaastal (olnud) sissetulevatele Erasmuse üliõpilastele tuutoriks ja/või kellel on kindlad plaanid praktika osas (sh esialgsed kokkulepped praktikabaasiga). Komisjonil on õigus eelistada kandidaate õpitulemuste järgi.

 

 

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud