Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Välissuhete juhile esitatavad dokumendid:

Erasmusega õppima:

 Erasmusega praktikale:

 • avaldus praktikantidele;
 • motivatsioonikiri (eesti keeles);
 • portfoolio (võib olla internetiportfoolio);
 • kui on, siis esialgne kinnitus praktikabaasist (kandideerimise hetkel ei pea praktikakoht kindel olema).

Erasmusega äsjalõpetanute praktikale kandideerimisel:

 •  avaldus;
 •  motivatsioonikiri;
 •  portfoolio (võib olla internetiportfoolio);
 •  kui on, siis esialgne kinnitus praktikabaasist. Komisjon võib eelistada kandidaati, kellel on vastuvõtuotsus praktikakohast.

 Eelisjärjekorras saab välismaale kandideerida üliõpilane, kes on samal õppeaastal olnud sissetulevale Erasmuse üliõpilasele tuutoriks.

Pärast Pallase Erasmuse toetusesaajaks valimist

 • Enne välismaale minemist tuleb sõlmida Erasmuse programmi toetusleping. Lepingus kohustub vahetusüliõpilane õppima välisülikoolis lepingus fikseeritud õppeperioodi jooksul ning esitama õppeperioodi lõpul kirjaliku kinnituse partnerülikoolilt oma õppetulemuste kohta. Lepingus on fikseeritud ka toetuse suurus.
 • Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise korral on ülikoolil õigus nõuda eraldatud toetuse tagasimaksmist või õppeperioodi tühistamist.
 • Lepingu sõlmimiseks pöördu välissuhete juhi poole, kui oled saanud vastuvõtvalt ülikoolilt ametliku vastuvõtukirja või leidnud sobiva prkatikakoha.

Tagasi Pallases

Pärast naasmist tuleb õppuril esitada välissuhete juhile:

 • tõend õppetulemuste kohta (transcript of records, väljastab vastuvõttev kool)
 • eraldi lehel väliskõrgkoolis läbitud ainete tõlked eesti keelde (võib tõlkida-koostada ise)
 • kinnitus õppimise kohta partnerülikoolis, kus on fikseeritud kuupäevaliselt õppeperioodi pikkus (confirmation letter, väljastab vastuvõttev kool)
 • aruanne oma õpingute kohta partnerülikoolis (elektrooniline vorm, mis saabub osaleja e-mailile)
 • teine keeletest (elektrooniline vorm)

Pärast naasmist tuleb praktikandil esitada õppeosakonda õppeainete vastavustabel ja välissuhete juhile:

 • täidetud Europassi dokument (vormi saab Pallase välissuhete juhilt)
 • aruanne oma praktikaperioodi kohta (elektrooniline vorm, mis saabub osaleja e-mailile)
 • teine keeletest (elektrooniline vorm)

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud