Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

TKK (1. augustist 2018 Kõrgem Kunstikool Pallas) on investeerinud Euroopa Liidu tõukefondide toetuste abil oma õppekeskkonda ja õppeinfrastruktuuri:

  1. 2011–2014 rekonstrueeriti meetme „Kõrgkoolide ning teadus- ja arendusasutuste õppe- ja töökeskkond" alameetme „Rakenduskõrgkoolide õppekeskkond" raames Tähe ja Tolstoi tn õppehoonete ventilatsioonisüsteemid, valgustus, tuleohutus- ja läbipääsusüsteemid ning loodi ligipääs liikumispuudega inimestele. Projekti abikõlblik kogumaksumus oli 543 038,53 eurot.
  2. TKK on meetme „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaas¬ajastamine" alameetmest „Rakenduskõrgharidusõppe õppeinfrastruktuur" saanud toetust kolmel korral (I, II ja III etapis). Uuendatud ja loodud on disaini- ja restaureerimislabori kompleks, millega on paranenud üliõpilaste ja täiendusõppes osalejate praktilise töö võimalused. Kompleks hõlmab mööblidisaini töökoda, tekstiili eksperimentaalstuudiot, restaureerimislaborit ja skulptuuride restaureerimise töökoda, fotostuudiot ja -laboreid, viimistluskeskust ja digilaborit, välilaborit, graafilise disaini stuudio laborit, eksperimentaalstuudiot, tekstiilidisaini digitaalkeskust, helistuudiot ja presentatsioonikeskust. 2015. a lõppeva projekti toel sai mitu mainitud laborit, töökoda ja stuudiot täiendust, samuti said inventaritäiendust maali- ja joonistusklassid ning raamatukogu.
    „Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine" 01.07.2010–31.01.2012 Projekti kogumaksumus 356 381,17 eurot, sh toetus 338 562,06 eurot
    „Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine – 2. etapp" 01.01.2012–31.10.2012 Projekti kogumaksumus 324 082,60 eurot
    „Tartu Kõrgema Kunstikooli õppeinfrastruktuuri arendamine – 3. etapp" 01.09.2014-30.09.2015 Projekti kogumaksumus 189 772,3 eurot.

 

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud