Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

Meedia- ja reklaamidisaini õppekava tugevuseks on mitmekülgsus. Õppekava vastutavaks õppejõuks on osakonnajuhataja Jaanus Eensalu. Osakonna õppekava võib jagada kaheks suuremaks plokiks: graafiline disain ja meediadisain. 

  1. Graafiline disain hõlmab trükimeediat ja sellega seonduvat. Graafilise disainiga tegeletakse peamiselt esimesel kahel õppeaastal, kuid selle valdkonna teadmised on aluseks iga erialase projekti juures. Graafilise disaini alla kuuluvad õppeained nagu kompositsioon ja stilistika, trükitehnoloogiad, tüpograafia, erialane joonistamine, foto manipulatsioonid, küljendamine, pakendidisain, reklaammaterjalide tehnoloogia, korporatiiv- ja infograafika jm. Vastutavaks õppejõuks on professor Marko Kekišev.
  2. Meediadisain hõlmab videotöötluse, veebimeedia, interaktiivse multimeedia, animatsiooni ja 3D graafikaga seotud aineid. Meediadisaini alla kuuluvad õppeained nagu videorežii, videomontaaž, video eriefektid ja animatsioon, animatsiooniteooria ja -tehnikad, 3D graafika, Flash, kasutajaliidese disain, veebidisain, helidisain, virtuaalne ruum jpm. Vastutavaks õppejõuks on professor Raivo Kelomees.

Mõlemas valdkonnas saavad tudengid teemadest nii teoreetilise ülevaate kui praktilise kogemuse. Õppekava oluliseks osaks on praktilised projektid ja koostöö reaalsete klientidega.

Osakonna üliõpilased on aktiivsed nii kohalikest kui rahvusvahelistest konkurssidest ja festivalidest osa võtmisel, kus jõuavad tihtipeale märkimisväärsete tulemusteni.

Lõputöödena valmivad graafilise disaini, audiovisuaalse ja interaktiivse meedia tooted: interaktiivsed esitlused, veebilehtede kujundused, videod, filmid, animatsioonid, raamatukujundused, terviklikud reklaamiprojektid, firmagraafika terviklahendused jne.

Õppekava läbinud vilistlased töötavad meedia- ja reklaamifirmades disainerite, loovjuhtide, kujundajate ja veebidisaineritena. Paljud on asutanud ka oma ettevõtte või töötavad edukalt vabakutseliste disaineritena. Samuti on mitmed jätkanud õpinguid magistriõppes.

Meediadisaini osakond on välja kasvanud Olav Villmanni ja Are Tralla eestvedamisel 1997. aastal loodud arvutigraafika eriala baasil. Aastatel 2001 - 2007 juhtis osakonda Raivo Kelomees, aastast 2008 on osakonna juhataja Jaanus Eensalu.

 Meediadisaini osakonna Facebook: www.facebook.com/meediaosakond

Tutvu õppekavaga

 

Koostööpartnerid:

me logod EL

Jaanus Eensalu

Meie eksistentsiaalset kultuuriruumi mõjutavad sotsiaalsed ja majanduslikud protsessid ning nendega kaasnevad progressid, mille kogemise ja tunnetamise võtmeks on haridus. Protsess ja progress on vaadeldavad nii kultuuri kui hariduspoliitikas. Tõdegem, et mõlemas valdkonnas on tuntavaks mõjutajaks ja loojaks Tartu Kõrgem Kunstikool ning seal asuv, sisemiselt suletud ja väliselt avatud, meedia- ja reklaamikunsti osakond. Sisemine suletus tuleneb sellest, et selle eriala õpetamine on väga kallis, väline avatus tähendab aga ühiskonnale suunatust. Reklaam ning meedia on meie igapäevaelu eksistentsiaalne osa, mida kokkuvõtvalt nimetame brändiks. Bränd - see on nimi, tunnus- ja firmagraafika, tootedisain ja -poliitika, kommunikatsioon, sotsiaalne vastutus, inimressursside ja kvaliteedijuhtimine, maailmavaate süsteem ning tõekspidamised.

Osakonnajuhataja
Jaanus Eensalu
blockquote-arrowblockquote-arrow

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud