Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus sisevaade

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Galerii Noorus

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Maalingute osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Nahadisaini osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Fotograafia osakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Foto Silver Marge

Tekstiiliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Skulptuuriosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Mööbliosakond

Tartu Kõrgem Kunstikool / Väljapanek "Lahtiste uste päev"
Galeriis Noorus
märts 2016

Meedia- ja reklaamikunsti osakond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seinamaal Viru Keemia Grupi hoonesse

Kavand: Merili Sulg / Juhendaja: Madis Liplap

 Maalipraktika Suislepas

Pallase maali ja restaureerimise õppekava tugevuseks on selle terviklikkus. Õppekava vastutavaks õppejõuks on osakonnajuhataja Kaspar Tamsalu. Õppekava võimaldab spetsialiseerumist kahel suunal: maalikunst ja maalingute restaureerimine.

  1. Kunsti suunal on Pallase maaliosakonnas õppetöö keskmes maalikunst rõhuasetusega sõnal “maal”. Meil peetakse lugu maalikunsti traditsioonidest ja kunstisuuna läbinud üliõpilane saab põhjapanevad teadmised ajaloolistest tehnikatest ja töövõtetest. Oluline fookus on materjali ja natuuriga töötamisel, palju kasutatakse elavat modelli. Seome elementaarse tehnilise võimekuse ning nüüdiskunsti ambitsioonikuse analüütilise ja kriitilise meelega. Õppekava läbinud tudeng valdab nii tahvelmaali kui oskab luua monumentaalseid teoseid interjööri ja linnaruumi. Õppesuuna juht on osakonnajuhataja Kaspar Tamsalu.

  2. Konserveerimise/restaureerimise suuna fookuses on seina- ja laemaalingute konserveerimine ja restaureerimine ning ajalooliste interjööride stiilitundega käsitlemine. Rakendusliku kõrgkoolina võimaldab Pallase maalingute restaureerimise suund häid praktilisi töökogemusi reaalsetel objektidel mitmel pool Eestis. Osakonna hästi varustatud laboratoorium tagab valmisoleku uurimistööks. Suunamooduli läbinud üliõpilane saab koos bakalaureuse diplomiga ka konservaatori tase 6 esmase kutse. Õppesuuna vastutavaks õppejõuks on professor Heli Tuksam.

Kunsti ja konserveerimise/restaureerimise suunamooduleid liidavad tervikuks ühised praktilised ja teoreetilised baasained ning kahel esimesel õppeaastal õpitakse üksikute eranditega sama õppekava alusel. Stuudiomaal, joonistamine, tänapäeval unikaalsed fresko-, sgrafiito-, mosaiigi- ja vitraažitehnikad, marmoreerimine, aaderdamine ja ornamentika kuuluvad võrdses mahus mõlema suuna õppekavasse. Esimesel kahe aastal sõidetakse maalipraktikale kaunitesse Eestimaa paikadesse, kus üliõpilastel on võimalik saada maik suhu rikkast Eesti maastikumaali traditsioonist.

Oleme loonud töökeskkonna, mis on inspireeriv ja üliõpilasi kaasav. Õppetöös on olulisel kohal dialoog: arutelud juhendajatega ning isekeskis. Kord kuus toimub osakonnas nn Pallase Arvamusfestival, kus arutletakse osakonda ja õppetööd puudutavate küsimuste üle.

Osakonnal on rohkelt pikaajalisi kontakte Euroopa erinevate kunstikõrgkoolidega, kus meie tudengid käivad end aktiivselt Erasmus+ programmi raames täiendamas.

Oluline koht on vaatluspraktikatel. Kunstisuuna tudengid külastavad Veneetsia Biennaali, kus tutvutakse kõige uuemaga kaasaegses kunstis. 2018. aasta sügisel sõideti Sankt-Peterburgi, kus külastati Neevalinna galeriisid ning maailma suurimaid kunstikogusid Ermitaažis ja Vene Muuseumis.
Restaureerimissuuna tudengid külastavad praktikate raames erinevaid kultuuriväärtuslikke objekte ning Heli Tuksam viib läbi õppereise Eesti ja Läti mõisatesse.

Igal aastal osalevad Pallase maalitudengid mitmetel isik- ja grupinäitustel nii Eestist väljaspool kui siinsamas Tartus, Kõrgema Kunstikooli Pallas galeriis “Noorus”.

Maali ja restaureerimise õppekava loodi 1996. aastal professor Heli Tuksami eestvedamisel, kes juhatas osakonda aastani 2018. Maaliosakonna pikaajalised õppejõud ja ideekandjad on Madis Liplap, Helle-Reet Paris, Valentin Vaher, Tuuli Puhvel ja Sirje Petersen.

Tutvu õppekavaga ÕISis 

Maaliosakond Facebookis: https://www.facebook.com/pallasmaal

Koostööpartnerid: 
Drink & Draw Estonia ja Atelier ZA/UM

Koostööpartnerid

Jälgi meid Facebookis

 

ekka akrediteeritud