<     ALGAVAD KURSUSED

EKSPERIMENTAALNE AKVARELL

Veebruari lõpust märtsi keskpaigani toimub laupäeviti Pallases eksperimentaalse akvarellmaali kursus, mille eesmärk on tutvustada akvarelli erinevaid tehnikaid ja kasutusvõimalusi, hajutades piire, miksides ja katsetades. Fookus on vabal maalimisel – eesmärgiga leida kontakt oma mõtete ja tunnetega, kogedes värvide ja kujutluse koostööd. Kursust juhendab Pallase maaliosakonna vilistlane ja Võru Kunstikooli õpetaja Triin Kristerson.

Toimumisaeg: Laupäevad, 25. veebruar – 11. märts

Ajakava: 12.00 – 16.00, päeva sisse jääb lõunapaus.

Koht: Pallase maaliosakond, aadress Tähe 38b, Tartu. 

Koolituse maht: 15 akadeemilist tundi 

Grupi suurus: 11 – 13  osalejat

Maksumus: 120. Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: akvarellvärvid, paber, pintslid, veetopsid, alused, teip.

Sihtgrupp: Kõik, kes soovivad akvarellvärve visualiseerides ennast eesmärgipäraselt väljendada.

Eelnevad oskused kursusel osalemiseks: Eelnevad oskused pole vajalikud, vajalik on soov ja tahtmine katsetada ning lasta loovusel lennata.

Kursuse sisukirjeldus:

Erinevad tehnikad: kiht kihilt maalimine, abstraktsete pindade tekitamine, kontrastid, hele/ tumedused, akvarelltintide / pliiatsite kasutamise võimalused. Värvide kujutamine ning neile keskendumine, kombineerimine ja kooskõla. Ootamatu ja juhusliku varjundi tekitamise läbi uue vaatenurga ja konteksti loomine.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

  • Omab baasteadmisi akvarellmaalist, selle tehnikatest ja kasutusvõimalustest;
  • loob visuaalset meeleolumaali.

Kursusel vajaminevad vahendid: Kursuse raames kaetakse järgmised materjalid: akvarellvärvid, paber, pintslid, veetopsid, alused, teip.

Õppevorm: Praktiline töö (maalimine)

Lõpetamise tingimused: Kursuse lõpuks on osalejatel teostatud erinevad akvarelltehnikate näidised ning mõned erinevates tehnikates teostatud  akvarellmaalid.

Väljastatav dokument: Täienduskoolituse tunnistus

Juhendaja: Pallase maaliosakonna vilistlane ja Võru Kunstikooli õpetaja Triin Kristerson.

Juhendaja portfoolio leiab siit.

 

Registreeru koolitusele

Maksja
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud