<         ALGAVAD KURSUSED

DROONINDUSE ABC

Tasuta drooninduse kursus, mis keskendub drooninduse seadusandlusele, foto-ja videoprogrammidele ning drooni lennutamisele.

NB: Kursusel osalemiseks on vajalik omada enda isiklikku DJI kaameraga varustatud drooni.

Toimumisaeg: 9. aprill – 28. mai, laupäeviti.  

Koht: Tartu Eha 41, 3D labor

Kursuse ajakava:

Teooria:

Laupäevad, 9. – 23. aprill (3 kohtumist, sessiooni pikkus 6 akadeemilist tundi)

Kellaajad: 10.00 – 12.00 loeng, 12.00 – 12.45 lõuna, 12.45 – 15.15 loeng.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas

 

Praktiline osa (drooni lennutamine):

Laupäevad, 30. aprill ja 7. – 21. mai (4 kohtumist, sessiooni pikkus 6 akadeemilist tundi)

Kellaajad: lepitakse kokku teooriakohtumiste ajal

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas ja lähikaudsed vallad (Lähte, Taevaskoja, Otepää)

 

Kokkuvõte:

28. mai. Kokkuvõte; sissevaade video- ja fototöötlusprogrammidesse. Sessiooni pikkus 6 akadeemilist tundi.

Kellaajad: 10.00 – 12.00 loeng, 12.00 – 12.45 lõuna, 12.45 – 15.15 loeng.

Asukoht: Kõrgem Kunstikool Pallas

Õppekavarühm: 0211 audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

Õppekava number: TK-2.2-1/38 

Koolituse maht: 48 akadeemilist tundi kontaktõpet

Grupi suurus: 10 osalejat

Maksumus: Tasuta

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimised: Algaja, kellel on suur huvi drooninduse vastu, kuid pole üldse või on vähesel määral valdkonnaga kokku puutunud. Kursusel osalemiseks on vajalik omada enda isiklikku DJI kaameraga varustatud drooni.

Õppe eesmärk ja tutvustus: Luua kohusetundlik droonipilootkes mõistab lendamisega kaasnevaid riskeoskab lennumasinat ohutult käitadamõistab seadusi ja suudab kasutada oma teoste loomises drooni loomingulisi võimalusi. Anda ülevaade antud valdkonna tööturust ja sealsetest võimalustest.

Õpiväljundid: 

Kursuse läbinu:

– Tunneb droonide ajalugu
– Tunneb drooni põhikomponente ning ehitust
– Käitab ohutult lennumasinat ja on kursis seadusandlusega Eestis
– Analüüsib enne igat lendu potentsiaalseid eetilisi küsimusi
– Omab teadmisi algpädevuse eksami A1/A3 kategoorias
– Kasutab erinevaid kaamera nippe visuaalselt põnevama sisu tootmiseks
– Tagab enne igat lendu drooni ohutu käitamise
– Lennutab iseseisvalt droone ja taotleb lubasid
– Omab ülevaadet valdkonnaga seotud võimalustest tööturul
– Töötleb droonifotosid

Õppe sisu:

Sissejuhatus droonindusse. Droonide süsteemid, ehitus ja ohutus. Seadusandlus ja eetika. NOTAM teate lugemaõppimine ja lennulubade taotlemine. A1/A3 algpädevus eksami sooritamine. Isiklike kogemuste jagamine droonivaldkonnas. (reklaamvideod tuntud autobrändidele, põnevad seigad ja potensiaalselt tekkivad olukorrad drooniga lennates, tellimustööd ettevõtetele). Pre flight checklist. Kaameranipid filmimiseks ja pildistamiseks. DJI lennusimulaatoriga harjutamine enne päris lendu. Drooniga lendamine. Filmitud / pildistatud materjali järeltöötlus. Tööturul edukaks saamine.

Õppemeetodid: Kontaktloengud, praktiline ja individuaalne juhendamine, iseseisev õppimine, drooni lennutamine

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on kursuse raames A1/A3 kategooria teooria eksami läbimine ja seejärel teostatud tehniliste ülesannete sooritamine. Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on osalenud kontakttundides vähemalt 70% ja on saavutanud õpiväljundid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: täienduskoolituse tunnistus

Koolitaja kompetentsuste tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgema Kunstikooli Pallas fotograafiaosakonna drooninduse õppejõud, professionaalne droonipiloot

Juhendaja: Andero Kalju, Kultuuri Tegu 2020 “Tuleviku Tegija” laureaat. Koduleht: https://www.anderokalju.com/ 

 

Kursuseid viiakse läbi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Registreeru koolitusele

Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatud projektiga „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“. Seoses antud riikliku koolitustellimuse nõuetega, palume vastata järgmistele küsimustele:

Tööhõive staatus *
Kas töötate hetkel Pallases või olete Pallases nominaalõppes? *
Emakeel *
Kas lisaks sellele koolitusele osalete samal ajal ka mõnel teisel koolitusel? Arvesse läheb õppimine tasemeõppes (üld-, kutse- ja kõrgharidus), huvihariduse omandamine ning tööpraktikal, koolitustel, kursustel, seminaridel, konverentsidel ja eratundides osalemine. *
Tutvu siin
Tutvu siin
Veendu, et kõik väljad oleks korrektselt täidetud
Info edukalt saadetud